• Archief BDUmedia

Perspectiefnota geeft richting aan raadsperiode

RENKUM Gemeente Renkum heeft een Perspectiefnota 2018-2022 opgesteld, waarin op hoofdlijnen richting is gegeven aan het beleid en de begroting. De gemeenteraad bespreekt de nota op 26 september 2018.

Op basis van de kaders die de gemeenteraad meegeeft wordt richting gegeven aan de plannen en uitvoering van gemeentelijke taken. "We moeten samen hard werken en duidelijke keuzes maken om onze middelen in balans te brengen. Tegelijkertijd willen we investeren in de toekomst, in duurzaamheid, passende hulp waar dat nodig is en levendige dorpen. En we werken achterstallig wegen- en groenonderhoud weg. Een verhoging van de onroerendezaakbelasting is daarom voor 2019 niet te voorkomen", aldus wethouder Financiën Marinka Mulder. De gemeente wil goed aansluiten op de samenleving. "Bij nieuwe plannen of verdere uitwerking van bestaande plannen willen we inwoners, organisaties en ondernemers actief betrekken. Dit kan dus betekenen dat we onze koers soms moeten bijstellen." De Perspectiefnota wordt daarom jaarlijks geactualiseerd en vormt dan ook direct de basis voor de begroting. "We hopen hiermee ook de stap te kunnen zetten naar beter toegankelijke en leesbare documenten."

In de Perspectiefnota zijn drie programma's, te weten Samenleving, Omgeving en Organisatie, verder uitgewerkt in een aantal thema's. Per thema wordt de ambitie benoemd, voor welke uitdagingen de gemeente staat, de doelen en hoe de doelstellingen gerealiseerd moeten worden. Daarnaast wordt de samenwerking met partners benoemd en welke financiering hierbij hoort. In de begroting worden de thema's verder uitgewerkt.