• Archief BDUmedia

Partij Renkumse Dorpen roert zich

RENKUM Partij Renkumse Dorpen vindt dat de gemeente Renkum zich schuldig maakt aan wanbeleid en financiële missers. Dat laat de fractie weten in een persbericht.

Feike Klomp

PRD neemt daarbij de bespreking van de Begroting 2018 onlangs als rode draad. Zo zou Renkum een gemeente zijn die zuinig omgaat met overheidsgeld, maar ziet de praktijk er heel anders uit, benadrukt John Bartels namens de fractie. ,,Ja, een kruideniersmentaliteit als het om cultuur- en welzijnsactiviteiten gaat, maar als het gaat om uitgaven op het gebied van personeel- en organisatie, kan er ineens wel heel veel. Over maar te zwijgen over financiële missers." Om deze zorgen te onderbouwen, somt de PRD een reeks voorbeelden van deze 'missers' op.

ONTSLAGVERGOEDING Zo was er een verloren rechtszaak die bijna twee ton kostte. PRD zag tot haar afgrijzen een bericht in het blad Binnenlands Bestuur. Daarin stelt de rechtbank Gelderland Renkum in het ongelijk over een ontslagvergoeding van een ambtenaar. Deze kreeg niet 60.000 euro, maar 180.000 euro. ,,Dit alles omdat b. en w. al jaren verzuimd had functioneringsgesprekken te voeren, en de betrokken ambtenaar niet de mogelijkheid heeft gekregen om haar functioneren te verbeteren", legt Bartels uit. ,,Afgezien van persoonlijk leed, draait de belastingbetaler voor de schade op."

Maar PRD haalt meer voorbeelden aan. Zoals een in de ogen van PRD overbodige financiële uitgave (Vertrekarrangement) van 400.000 euro om ambtenaren 'met mogelijkheden' vervroegd met werken te laten stoppen, terwijl het rijksbeleid mensen juist laat doorwerken. ,,Ook dit jaar komt er een verlies of overschrijding personeelsbudget van zeker 1,3 miljoen euro."

CONNECTIE Verder haalt PRD de Gemeenschappelijke Regeling De Connectie aan. Een samenwerkingsverband tussen Arnhem, Renkum en Rheden. Hier wordt personeel naar overgeheveld. Per 1 juli van dit jaar zijn 31 medewerkers van Renkum overgegaan naar de Connectie. De fractie vindt dit punt belangrijk omdat het einde nog niet in zicht lijkt als het om kosten gaat. Bartels: ,,Dat betekent netto bijna zeven ton aan extra personeelslasten voor de gemeente Renkum." De fractie vindt dit punt belangrijk omdat het einde nog niet in zicht lijkt als het om de kosten gaat. Bartels: ,,De meerjarenbegroting van de Connectie mag dan wel jaarlijks afnemen, maar dan nog is de bijdrage van Renkum groter, dan wanneer we niet in zee waren gegaan met de Connectie. 

WINKELVISIE De gifbeker van PRD is nog niet leeg, zo blijkt. ,,Het ziet ernaar uit dat Renkum 70.000 euro voor nop aan ZOOM (Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur) betaalde voor een voorziening op de Westerbouwing, die er hoogstwaarschijnlijk helemaal niet gaat komen." En een waardeloos rapport van BRO (Bureau Ruimtelijke Ordening) over de Oosterbeekse winkelvisie kostte Renkum 13.000 euro, aldus PRD. BRO heeft eerder al een winkelvisie Renkum opgesteld. In de evaluatie hiervan kwam naar voren dat de visie redelijk globaal was opgezet. Vooraf aan het opstellen van de winkelvisie Oosterbeek is BRO gevraagd om concrete acties/speerpunten in de visie voor Oosterbeek. Het resultaat was dermate bedroevend, dat het document meteen de prullenbak in kon. Inwoners waren niet gehoord, de politiek volgens een toezegging niet benaderd. 

Voor de PRD blijft het onbegrijpelijk, dat een subsidiemogelijkheid van in totaal slechts 20.000 euro voor inwonersinitiatieven, onder het mom van gebrek aan geld, met ingang van 2019 definitief wordt afgeschaft, terwijl wel zoveel extra geld met het grootste gemak aan organisatiekosten en financiële missers wordt uitgegeven. De PRD wil na de verkiezingen het aantal formatieplaatsen aan wethouders mede daarom terugdraaien van 3,6 tot maximaal 3 fte's, wat een besparing oplevert van jaarlijks 50.000 euro.