• Robin van Lonkhuijsen

Overeenstemming bereikt voor horeca op Bevrijdingsfestival

WAGENINGEN Wageningen45 en een vertegenwoordiging van de Wageningse horeca zijn tot een overeenstemming gekomen over de horeca-exploitatie van het Bevrijdingsevenement Wageningen. Onder de naam Horecaplatform Wageningen B.V. neemt een aantal ondernemers de volledige horeca-exploitatie voor hun rekening.

Alle betrokken partijen zijn gezamenlijk aan de slag gegaan met de aanbevelingen van Frits Huijbers, die onderzoek deed naar toekomstgerichte oplossingen in de samenwerking tussen Wageningen45 en de Wageningse horeca. Eén van deze aanbevelingen was het uitbesteden van de horeca aan één externe marktpartij. Na een periode van veelvuldig overleg zijn Wageningen45 en Horecaplatform Wageningen tot overeenstemming gekomen.

HORECA Horecaplatform Wageningen zal zich de komende drie edities volledig richten op een kwalitatief goed en divers aanbod. Hierdoor kan Wageningen45 zich richten op haar kerntaak: de uitvoering van het evenement op 4 en 5 mei. Horecaplatform Wageningen B.V. is inmiddels aan de slag gegaan met het informeren van horecaondernemers en met de inrichting van de horeca op het Bevrijdingsevenement. De intentie is om zoveel mogelijk Wageningse horecaondernemers bij het evenement te betrekken.

DANCESQUARE Dit jaar is ook de organisatie van DanceSquare in handen van Horecaplatform Wageningen. Voor het eerst zal entree worden geheven, waardoor DanceSquare niet meer onder de vlag van het gratis toegankelijk Bevrijdingsfestival Gelderland valt. Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden terecht bij Horecaplatform Wageningen.