• Foto: Feike Klomp/BDU

Oprichting Lokaal Belang Gelderland

RENKUM - Henk Tiemens, Harald van Roekel en Harm Dorenbos hebben de handen ineengeslagen. Zij zijn de aanjagers van een nieuwe onafhankelijke provinciale partij: Lokaal Belang Gelderland. De vereniging is vers van de pers. De vereniging is op 24 oktober opgericht en inmiddels ook gedeponeerd bij de kiescommissie. door Feike KlompHenk Tiemens, Harald van Roekel en Harm Dorenbos hebben lokale politieke rots. Henk Tiemens is actief bij GemeenteBelangen Renkum, Harald van Roekel is al jaren het bekende gezicht in Wageningen (Stadspartij Wageningen). Harm Dorenbos zat tot voor kort in de raad van gemeente Neder-Betuwe, maar is nu actief bij de Algemene WaterschapsPartij. Alledrie hakken ze dus al langer met het lokale bijltje. Henk Tiemens: ,,Lokaal Belang Gelderland is een onafhankelijke provinciale partij. Wij willen de lokale partijen een ingang bieden in het provinciehuis. Wij streven naar een provinciebestuur dat niet over de rug van haar burgers maar gezamenlijk met haar inwoners beslissingen neemt."Het idee tot 'bundeling van krachten' gaat verder. Harm Dorenbos: ,,Lokale partijen zijn na de laatste gemeenteraadsverkiezingen flink vertegenwoordigd (30 procent) in de diverse gemeenteraden. In de praktijk merk je dat lokale bestuurders het wiel soms opnieuw uitvinden. Als er een discussie in Wageningen is over een windmolenproject, waarom zou je de ins en outs ervan niet kunnen delen in bijvoorbeeld De Liemers?" Tiemens: ,,Zo zijn er talloze onderwerpen waar je elkaar lokaal mee kan helpen, zonder dat dit afbreuk doet aan je eigen identiteit of principes ter plaatse."Beiden benadrukken wel: Lokaal Belang Gelderland is geen formeel platform voor lokale partijen. ,,Dat kan ook niet anders, de lokalen zouden anders hun eigenheid verliezen", aldus Henk Tiemens. ,,Maar wij prijzen ons wel gelukkig dat veel mensen die lokaal actief zijn met onafhankelijke politiek, ook provinciaal betrokken zijn bij de eigen omgeving. Dat is waar we met Lokaal Belang Gelderland voor willen staan."De volgende stap? Harm: ,,Er zijn tegen de honderd lokale fracties die we nu gaan benaderen en enthousiasmeren voor de provinciale partij." Henk: ,,We willen graag bij fractievergaderingen langskomen en ons doel uitleggen. ",,Begin februari willen we de definitieve kieslijst inleveren. Daarna hopen we op meerdere statenzetels na de Provinciale Statenverkiezingen", blikt Tiemens vooruit.Op de foto: Harm Dorenbos (links) en Henk Tiemens. Harald van Roekel was afwezig.