Opknapbeurt speelplekken Noordwest, Tarthorst en Roghorst

WAGENINGEN De gemeente Wageningen vervangt in twee jaar tijd op 76 openbare speelplekken de speeltoestellen. Het gaat hierbij vooral om het vervangen van oude toestellen door nieuwe en sommige speelplekken zijn samen met de omwonenden, opnieuw ingericht. De wijken Noordwest-Noord, - Zuid, Tarthorst en Roghorst zijn dit voorjaar aan de beurt.

Wethouder Michiel Uitdehaag: ,,We vinden het belangrijk dat kinderen en omwonenden met ons meedenken over de inrichting van speelplekken in hun buurt, het is hun speelplek. We hebben al mooie voorbeelden van speelplekken die vorig jaar samen met de buurt zijn opgeknapt."

ENQUETE De kinderen, ouders en omwonenden kunnen niet alleen op het speelplekspreekuur hun wensen doorgeven maar ook via een digitale enquête, die te vinden is op www.wageningen.nl/speelruimteplan . Kinderen kunnen de ingevulde vragenlijst inleveren tijdens het speelplekbezoek spreekuur, in ruil voor een klein cadeautje.

Op het speelplekspreekuur kunnen de kinderen ouders en omwonenden hun ideeën vertellen aan de ontwerper. Op dezelfde pagina van de website staan de spreekuren per locatie vermeld waar de ontwerper langs komt.

BUITENSPEELDAG Alle definitieve ontwerpen van deze speelplekken presenteren we op de nationale buitenspeeldag woensdag 10 juni in een tent in Park Noordwest in combinatie met andere activiteiten op deze speelplek.

Kijk voor meer informatie op www.wageningen.nl/speelruimteplan of mail naar spelen@wagenigen.nl