• Marion van Leeuwen

Opa- en omadagen bij kinderdagverblijf Pipeloi Wageningen

WAGENINGEN Deze week komen er heel wat opa's en oma's op bezoek bij hun kleinkind in kinderdagverblijf Pipeloi aan de Geertjesweg. Ze worden vandaag. morgen en woensdag verwelkomd met koffie en thee, en een foto-impressie van wat de kinderen allemaal doen en meemaken op Pipeloi. Daarna gaan ze naar hun kleinkind(eren) in de groepen.

De opa's en oma's kunnen overal rondkijken, het gebouw en de tuinen bewonderen, activiteiten doen met de kinderen, een flesje geven, et cetera. De ochtend werd maandag afgesloten met een gezamenlijke lunch, voor jong en oud, in de groepen.

De opa- en omadagen worden één keer per twee jaar georganiseerd. Verspreid over een aantal dagen in de week komen de opa's en oma's op bezoek, op een dag dat het kind in het kinderdagverblijf verblijft. In een zo gewoon mogelijke setting dus, zodat de grootouders ook kennis kunnen maken met de vaste groepsleiding en met de speelkameraadjes van het kind.