• Archief BDUmedia

Oosterbeek wil ondernemers in binnenstad laten betalen

OOSTERBEEK Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het voorstel om in het kernwinkelgebied van Oosterbeek reclamebelasting in te voeren. Dit voorstel aan de gemeenteraad komt nadat de stichting Ondernemend Oosterbeek het college heeft gevraagd dit in te voeren.

Winkelgebieden staan onder druk door een veranderend koopgedrag. Dat is een landelijke trend. De Stichting Ondernemend Oosterbeek wil de aantrekkelijkheid van het Oosterbeekse winkelgebied vergroten. Daarvoor is geld nodig. Reclamebelasting zorgt ervoor dat lasten collectief worden gedragen en dus niet alleen door de winkeliers die voorheen vrijwillig contributie betaalden als lid van de winkeliersvereniging. De gemeenteraad beslist op 22 februari of er daadwerkelijk reclamebelasting gaat worden ingevoerd.

DRAAGVLAK De stichting heeft de afgelopen tijd onderzocht hoeveel draagvlak er is om reclamebelasting in te voeren in het kernwinkelgebied in Oosterbeek. Daarbij gaat het vooral om panden aan de Utrechtseweg, de Weverstraat en de Van Toulon van der Koogweg. Hierbij kwam naar voren dat zeventig procent van de ondernemers voorstander is van invoering van reclamebelasting. De overige ondernemers waren of tegen, of hadden er geen mening over.

350 EURO De hoogte van de reclamebelasting per ondernemer moet 350 euro per jaar gaan worden. Dit bedrag wordt geïnd door de gemeente. De gemeente keert het bedrag in de vorm van een subsidie uit aan de stichting Ondernemend Oosterbeek. Met de reclamebelasting kan de stichting activiteiten organiseren die sfeerverhogend werken en zo de aantrekkingskracht van het winkelgebied het hele jaar door vergroten. Ook aankleding van het centrum, bijvoorbeeld door groen en verlichting, behoort tot de mogelijkheden. De stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente over waaraan het budget is besteed. In het voorstel aan de gemeenteraad is opgenomen dat de reclamebelasting na drie jaar wordt geëvalueerd.