Ontwerp aanpak wateroverlast en herinrichting Weverstraat definitief

RENKUM Het Definitief Ontwerp aanpak wateroverlast en herinrichting Weverstraat is gereed. Dit ontwerp is tot stand gekomen met de inbreng van de werkgroep Weverstraat, die bestaat uit een aantal betrokken inwoners. Al eerder werd het concept Definitief Ontwerp door de Wmo-adviesraad positief beoordeeld op toegankelijkheid voor mindervalide inwoners. Doel van de herinrichting is het in de toekomst voorkomen van wateroverlast in kelders en woningen in de Weverstraat. Tegelijkertijd verbetert dit de inrichting en uitstraling van het centrum van Oosterbeek.

Op donderdag 6 april is er een inloopavond waarbij belangstellenden het Definitief Ontwerp (DO) kunnen bekijken. Iedereen is van harte welkom om tussen 18.30 en 20.30 bij Bilders Proeflokaal aan de Weverstraat 65 kennis te nemen van het ontwerp.

De werkgroep Weverstraat heeft aangegeven een blijvende bijdrage te willen leveren aan behoud en verbetering van de Weverstraat, een straat die beeldbepalend is voor Oosterbeek! Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte blijft de gemeente daarom nauw samenwerken met de werkgroep. Zo is afgesproken dat de werkgroep delen groen in eigen beheer neemt. Inwoners die interesse hebben om mee te helpen bij het beheer van de openbare ruimte kunnen zich melden bij Dirk van Uitert (Weverstraat 66) via dirkvanuitert@mac.com). Daarnaast wordt nog uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor het vervangen van de lichtmasten door verlichting aan kabels boven de straat. Dit is een grote wens van de werkgroep die gedeeld wordt door de Wmo-adviesraad.

Volgende stap in het proces is nu de uitwerking van het Definitief Ontwerp naar een Uitvoeringsontwerp en de aanbesteding van de werkzaamheden. Daarna kunnen de herinrichtingswerkzaamheden van start. Uit een inventarisatie onder inwoners en ondernemers uit het projectgebied bleek dat er behoefte is aan uitvoering van deze werkzaamheden in verschillende tijdsperiodes en buiten de Airborne-, sinterklaas- en kerstperiode om en bij voorkeur in de zomer. Deze wensen zijn verwerkt in een faseplanning.

De planning is dat de gegunde aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren in twee periodes in 2017 en 2018. In beide periodes worden de werkzaamheden in fases, dus elkaar opvolgende blokken, uitgevoerd. Start van de herinrichtingswerkzaamheden in periode 1 is week 36, na de Airborne Wandeltocht. De start van de herinrichtingswerkzaamheden periode 2 is in juni 2018.