• Er komt een onderzoek naar een duurzaam, regionaal warmtenet voor Wageninen, Ede en Veenendaal.

    Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Onderzoek naar regionaal warmtenet

WAGENINGEN Een intentieovereenkomst om de mogelijkheid van een regionaal warmtenet te onderzoeken is donderdag door veertien partijen ondertekend, waaronder de gemeenten Wageningen, Renkum en Ede.

Het warmtenet zou gevoed moeten worden met aardwarmte. ,,Een dergelijk warmtenet is uniek in Nederland, vanwege het gebruik van ultradiepe geothermie, en zou een forse verduurzaming betekenen voor de invulling van de energievraag in deze regio", aldus woordvoerder Brenda Schoumans. De aanleiding voor het onderzoek komt voort uit "de extra energievraag van papierproducent Parenco in Renkum voor hun tweede papierlijn. Om deze energievraag duurzaam in te vullen, wil Parenco gebruik maken van ultradiepe geothermie." Ultradiepe geothermie is aardwarmte vanuit diepere aardlagen (vanaf 4.000 meter diep), waarbij duurzame stoom uit de bodem wordt opgepompt. Deze stoom gebruikt Parenco om de papierproductie te verduurzamen. De geothermiebron biedt voldoende warmte om daarnaast ook tenminste 15.000 woningen te verwarmen in Ede, Wageningen en Renkum. ,,Hiermee zal het gasgebruik, en dus de CO2 uitstoot in de regio, afnemen", aldus Schoumans.

In Nederland zijn tot dusver 15 warmtenetten gerealiseerd, gevoed door aardwarmte, die voornamelijk kassen verwarmen. Een mogelijk warmtenet in deze regio, zal de eerste zijn in Nederland die wordt gevoed door ultradiepe geothermie, waarbij de warmte tussen de 4,5 en 6 kilometer diepte wordt gewonnen. In de komende maanden zal de haalbaarheid van een bron op het terrein van Parenco in Renkum met geologisch onderzoek in kaart worden gebracht. Daarnaast wordt de impact van een geothermische bron op de omgeving onderzocht. Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt dit onderzoek naar ultradiepe geothermie, meldt een persbericht.

PLANNING Het onderzoek wordt in februari 2017 gestart. Communicatie hierover gebeurt in nauwe afstemming met alle betrokken partijen. De verwachting is dat de onderzoeken naar de ondergrond in september 2017 volledig zijn afgerond en er dan duidelijkheid is over de slaagkans van de ultradiepe geothermie bron.

Het project is een initiatief van Parenco, Alliander DGO, Provincie Gelderland, Gemeente Wageningen, Gemeente Ede, Gemeente Renkum, MPD Groene Energie, Idealis, Wageningen Universiteit, BeGreen, De Woningstichting, Ennatuurlijk, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Coöperatie ValleiEnergie.