• bedenk je eigen verhaal

    W. de Mes

Basisschool de Ontdekkers, voor ander Onderwijs

15-08-2019, 10:14 | Lezersnieuws | wybke

Vorig jaar is in Oosterbeek particuliere basisschool de Ontdekkers neergestreken. De Ontdekkers is een school voor natuurlijk leren. Kinderen leren op eigen wijze die dingen waar zij interesse in hebben, op de manier die bij hun past. Dit gebeurt uitdrukkelijk in een kleine setting in huiselijke sfeer op basis van gelijkwaardigheid.

 

De Ontdekkers is bedoeld voor kinderen van 4 t/m 14 jaar die moeite hebben om hun plek te vinden in het reguliere basisonderwijs. Hun cognitieve en/of creatieve niveau van functioneren kan hoger zijn dan dat van de gemiddelde leerling, of ze zijn gevoeliger, maar ook kinderen wier ouders staan achter het natuurlijk leren concept. De Ontdekkers wil deze kinderen een plek bieden waar zij zich veilig te midden van “peers” kunnen ontwikkelen. Het ontwikkelen van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen staat bij ons voorop. Onze overtuiging is dat er pas “geleerd” kan worden als iemand zich veilig en geborgen voelt.

 

Bij de Ontdekkers is bijna alles mogelijk, kinderen beslissen zelf hoe zij de dag indelen en wat er gebeurt op een dag. Dit is allemaal een belangrijk onderdeel van het leerproces, alsdus Wybke de Mes, schoolleider de Ontdekkers, en het mooie is dat we door deze activiteiten precies kunnen bijhouden wat de vorderingen zijn in het leerproces. Kinderen kunnen bijvoorbeeld naaien, timmeren, koken, kleien en animatiefilmpjes maken op de pc. Ze kunnen ook zelf uitstapjes regelen of besluiten naar een museum te gaan. In al deze activiteiten zitten belangrijke vaardigheden die kinderen leren beheersen door te doen, zoals rekenen, schrijven, lezen, overleggen, 21-century skills. Daarnaast zijn er bij de Ontdekkers geen klassen, het is een groep met verschillende leeftijden waardoor de kinderen vaardigheden van elkaar kunnen leren.

Naast de school is er na school ook opvang mogelijk bij de net gestarte PLUSBSO (www.plusbso.net). PLUSBSO hanteert dezelfde uitgangspunten van natuurlijk leren, gelijkwaardigheid en kleinschaligheid.

De Ontdekkers zijn erkent door de onderwijsinspectie en voldoet aan alle eisen voor een particuliere school. Met andere woorden zodra kinderen de leeftijd voor voortgezet onderwijs bereiken zijn zij hier klaar voor! Zowel op cognitief als sociaal gebied. Leerlingen weten dan vaak precies wat ze willen en waar ze staan.

Wil je meer weten? Kijk dan op onze website www.deontdekkers.nl of neem contact met ons op via email: info@deontdekkers.nl