• Foto: Koen Wilmink/BDU

Ondersteuning voor 't Venster was eenmalig

WAGENINGEN De gemeente Wageningen heeft eind 2015 Centrum voor de kunsten 't Venster financieel ondersteund met een lening van bijna 110.000 euro. De financiële hulp was nodig als eenmalige overbrugging van een tijdelijk financieel knelpunt bij 't Venster.'Uit onafhankelijk onderzoek blijkt dat 't Venster verder prima in staat is een rendabele organisatie te zijn', meldt de gemeente.

Wethouder Cultuur, Lara de Brito: ,,'t Venster is in Wageningen een heel belangrijke plek voor cultuur en cultuureducatie. 't Venster heeft de afgelopen jaren flink moeten bezuinigen vanwege het nieuwe Wageningse Cultuurbeleid. Ze zijn erin geslaagd dit op een goede manier te doen, maar zaten met een tijdelijk knelpunt in hun liquiditeit. We hebben hen geholpen dit te overbruggen door een lening te verstrekken. Uit onafhankelijk onderzoek van BMC is gebleken dat 't Venster, door de recente aanpassingen van de organisatie, een financieel gezond Centrum voor kunst- en cultuureducatie kan blijven. Zodra hun situatie het toestaat, betaalt 't Venster de lening aan ons terug." De gemeente Wageningen heeft daarnaast 50.000 euro achterstallige huur kwijtgescholden.

De gemeente heeft in december in vertrouwelijkheid ingestemd met de eenmalige financiële steun aan 't Venster. ,,De zorg bestond dat 't Venster nadelige gevolgen zou ondervinden van het bekend worden van hun tijdelijke, financiële problemen,"vertelt wethouder De Brito. "Nu de financiële problemen zijn opgelost, kan de vertrouwelijkheid van de beslissingen hierover worden opgeheven."