• Smurfit Kappa Parenco

Omwonenden Parenco krijgen info op nieuwe website

RENKUM Gemeente Renkum heeft, in overleg met provincie Gelderland en de omgevingsdiensten, een speciale webpagina in het leven geroepen waar informatie over toezicht en handhaving bij papierproducent Smurfit Kappa Parenco verzameld is. Deze pagina geeft een overzicht van de huidige stand van zaken en de verschillende partijen die betrokken zijn.Tevens is er ruimte voor actueel nieuws. Doel van deze webpagina is om de informatievoorziening over de (geur)overlast te verbeteren.

Al eerder hebben provincie Gelderland en gemeente Renkum de intentie uitgesproken om gezamenlijk goed in gesprek te blijven met Parenco om te komen tot een oplossing voor de overlast. In dat kader bezochten gedeputeerde Bieze van provincie Gelderland en burgemeester Schaap van gemeente Renkum op vrijdag 23 november papierfabriek Parenco. In het overleg gaf Parenco aan actief op zoek te zijn naar oplossingen. De komende tijd gaat Parenco zich vooral richten op de mogelijkheden die er zijn om al aan de begin van het productieproces de geur te verminderen. Hiervoor heeft Smurfit Kappa financiële middelen beschikbaar.

De webpagina is vanaf woensdag 28 november te bezoeken op: www.renkum.nl/parenco.