• Foto: Bert Oostrik/BDU

Nu nog geen besluit kunstcentrum

OOSTERBEEK Het Renkums college neemt nu nog geen besluit over de mogelijke steun aan een Centrum voor Landschap, Kunst en Cultuur. Dat liet wethouder Erik Heinrich afgelopen week weten. De gemeente tilt het besluit over de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart heen.

 

Er zijn twee initiatieven met de dezelfde grondgedachte over een te vormen kunstcentrum: ZOOM (De Westerbouwing) en Mariëndaal op de grens Oosterbeek/Arnhem. Maar vanzelf gaat het niet, zo blijkt in de praktijk. De politiek zit er een beetje mee in de maag. ZOOM begon een paar jaar geleden met de planvorming, maar Oosterbeker Paul Tirion trok vervolgens een eigen plan en lanceerde een initiatief bij Mariëndaal. Daarom zijn er nu twee soortgelijke plannen.

 

Het college is van mening dat beide plannen nog te globaal zijn om zich vervolgens achter een van de plannen te scharen, laat Heinrich weten: ,,Beide initiatieven zijn nog te globaal en moeten volgens ons nader uitgewerkt worden. Na de verkiezingen kan een nieuwe coalitie een definitieve keuze maken." Het bestuur van ZOOM leverde eind oktober 2017 een visie en een opgave van de gevraagde gemeentelijke bijdrage. Ook is er een visie, investerings/exploitatiebegroting en wat de gemeente zou moeten bijdragen van plan Mariëndaal ontvangen, laat de wethouder verder weten.

 

Wel bekend is dat aan beide plannen flinke kostenplaatjes hangen. ZOOM vraagt voor haar plannen bij de Westerbouwing 1 miljoen euro van de gemeente. Dat is een optelsom van kosten verdeeld over 13 jaar. Ook 'Mariëndaal' vraagt geld van de gemeente om de plannen verder te realiseren maar een concreet bedrag is niet genoemd. Heinrich meldt dat het hier om een flinke bedrag gaat, maar wil of kan geen concreet bedrag noemen, benadrukt hij.

,,Het bedrijfsplan is vertrouwelijk, niet publiekelijk." Er is alleen een basisbedrag van bijna een ton (verdeeld over drie jaar) bekend, maar dat gaat alleen om subsidiegeld om het plan op te starten. Dus dat is waarschijnlijk een fractie van de totale investering. 

 

De Renkumse raad gaf het college eind mei van het vorig jaar de opdracht om nogmaals een poging te doen op het verbinden en laten samengaan van beide initiatieven ZOOM en Mariëndaal, maar zonder succes, laat Heinrich nog weten. ,,Dat is niet gelukt, beide plannen blijven overeind ondanks dat er veel overlap is." Al met al blijft het dus bij deze status quo en wie weet vindt een nieuwe coalitie wel een creatieve oplossing.

 

Renkum ambieert een centrum waar de Renkumse kunst- en cultuurhistorie in een verhalende en visuele vorm samenkomt, waar verbindingen worden gelegd met de hedendaagse kunst en dat tot de verbeelding spreekt. Dat is in grote lijnen het idee achter een kunstcentrum, en is ook zo verwoord in het uitvoeringsplan Cultuurvisie 2017-2020. Een van de belangrijke doelstellingen is huisvesting van de collectie Museum Veluwezoom, collectie Oosterbeekse school, Pictura Veluvensis en andere stukken.