• Foto: Gemeente Wageningen

Nog meer partijen gaan zorg bieden in Wageningen

WAGENINGEN - De gemeente en de lokaal gecontracteerde zorgaanbieders hebben dinsdag de contracten ondertekend voor uitvoering van de nieuwe taken die naar de gemeente gaan. Dit gebeurde bij een drukbezochte bijeenkomst in Junushoff voor inwoners en zorgaanbieders over de nieuwe taken van de gemeente. Naast de landelijke en regionale contracten heeft de gemeente Wageningen nu ook nog 22 zorgaanbieders gecontracteerd. Dit betekent extra keus voor Wageningers die in 2015 zorg of ondersteuning nodig hebben.Voor de inwoners van Wageningen zijn inmiddels alle benodigde contracten afgesloten met de organisaties en instellingen die vanaf 1 januari 2015 voor de inwoners van Wageningen de zorg gaan leveren. Hiermee is ook voor 2015 is in Wageningen de continuïteit van de zorg gegarandeerd. Wethouder Lara de Brito: ,,Ik ben trots op hoe organisaties zich inzetten en samenwerken om invulling te geven aan de nieuwe manier van werken in Wageningen waarbij de behoeften, wensen en mogelijkheden van mensen centraal staan. De bijeenkomst waar ook de lokale contracten getekend zijn, was erg ontspannen en constructief. Dat geeft veel vertrouwen."In augustus was het lokale inkooptraject gestart voor de Wmo en de Jeugd. In totaal hadden 15 aanbieders zich ingeschreven. Dit waren niet alleen lokale aanbieders maar ook enkele aanbieders die het regionale inkooptraject gemist hadden. Eind november zijn daar nog 9 aanbieders bijgekomen die van de mogelijkheid gebruik hebben gemaakt om alsnog in te schrijven. Alle zorgaanbieders die voldeden aan de gestelde eisen, hebben een contract gekregen.De stad zit volgens de gemeente op schema om per 1 januari de nieuwe taken uit te kunnen voeren. De medewerkers worden getraind en het Kernteam draait al. 't Palet wordt verbouwd om ruimte te bieden voor het Startpunt. Foto: Zorgaanbieders hebben zojuist hun contract met gemeente Wageningen ondertekend.