• Marianne Rademaker (links) geeft de voorzittershamer over aan Peter Hagelen (rechts)

    jet kooderings

Nieuwe voorzitter lokale afdeling Zonnebloem

HEELSUM De afdeling Renkum van de Zonnebloem heeft een nieuwe voorzitter. Marianne Rademaker treedt na twaalf jaar voorzitterschap af, ze wordt opgevolgd door Peter Hagelen.

Jet Kooderings

De Zonnebloem is een organisatie die zich ten doel stelt om het leven aangenamer te maken van zelfstandig wonende mensen die om welke reden dan ook in een sociaal isolement dreigen te komen. Door het afleggen van bezoekjes en het organiseren van uitstapjes, wordt afleiding geboden aan mensen die dreigen te vereenzamen.

FRISSE WIND Afdeling Renkum/Heelsum is een actieve en gezellige afdeling met ongeveer 50 vrijwilligers en rond de 100 deelnemers. De laatste twaalf jaar was Marianne Rademaker voorzitter van deze afdeling, maar na vier keer drie termijnen moet ze volgens het reglement  aftreden. ,,Ik wil er ook uitstappen, want het is goed om weer eens een frisse wind te laten waaien", meent Marianne.

Dus werd Peter Hagelen (66), die sinds twee jaar met pensioen is, gevraagd of hij de nieuwe voorzitter wilde worden. De eerlijkheid gebiedt om te zeggen dat eerst zijn vrouw werd benaderd, maar zij wees naar Peter en na een paar gesprekken voelde Peter Hagelen er wel iets voor om de voorzittershamer over te nemen.

GOEDE SFEER De bestuurswisseling vond dinsdag plaats. Marianne Rademaker ontving een prachtig fotoboek, een beeldje en er werd voor haar gezongen. Rademaker kwam zestien jaar geleden in Heelsum wonen en wilde graag snel mensen leren kennen. Daarnaast is 'iets doen voor en met mensen'  haar lijfspreuk, dus toen er een folder van De Zonnebloem in de brievenbus viel, meldde ze zich meteen aan als vrijwilliger. Na drie jaar werd ze voorzitter van een geheel nieuw bestuur, want door omstandigheden stapte bijna iedereen van het oude bestuur op. ,,Ik vind het leuk om een goede sfeer te scheppen en er voor te zorgen dat mensen het naar hun zin hebben", vertelt Marianne Rademaker.

Wie zich aanmeldt als vrijwilliger krijgt te maken met het bestuurslid bezoekwerk. Deze functie wordt door twee mensen bekleed, maar momenteel is er een vacature. De vrijwilliger wordt gematcht en gaat vervolgens regelmatig op bezoek bij één of meerdere deelnemers. Ook zijn er vrijwilligers die welkom bij de uitstapjes. Info: www.zonnebloem.nl/heelsum-renkum.