• Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland
  • Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

'Nieuwe hoop op behoud Dreyeroord'

OOSTERBEEK De Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland reageert verheugd op hernieuwde belangstelling van gemeente Renkum voor landgoederen en buitenplaatsen. De stichting, die zich onder meer inzet voor behoud van het voormalige Hotel Dreyeroord, baseert zich op uitlatingen van wethouder Erik Heinrich. ,,We gaan er vanuit dat de gemeente alles op alles zal zetten om het hotel te behouden'', zegt Sander Wolterink van de stichting.

,,Wethouder Heinrich gaf vorige week aan dat landgoederen en buitenplaatsen tot de 'kernkwaliteiten' behoren van de gemeente Renkum en dat deze 'landgoederen koesteren voor toekomstige generaties' een één de doelen is van de gemeente. Verder zegt hij; 'als Renkum enerzijds de kwaliteiten wil benadrukken, ligt er anderzijds ook een verplichting ligt om daar op praktische wijze handen en voeten aan te geven.' Dit is een bevestiging van wat er in het coalitieakkoord staat.''

RIJKE GESCHIEDENIS ,,Hotel Dreyeroord in Oosterbeek, met de omliggende gronden, is zo'n voormalig landgoed met een zeer rijke geschiedenis welke van invloed is geweest op de ontwikkeling van Oosterbeek'', vervolgt Wolterink. ,,Daarmee behoort het tot de kernkwaliteiten waar wethouder Heinrich het over heeft. Daarnaast raakt Dreyeroord ook aan de andere kernkwaliteit van de gemeente Renkum, namelijk het roemruchte Airborne-verleden. Het hotel vormde tijdens september 1944 het toneel van hevige gevechten tussen Britse luchtlandingstroepen en onderdelen van een Duitse SS panzerdivisie. Hierbij vielen aan beide zijden vele doden bij zware gevechten in en rondom het hotel.''

ALLES OP ALLES ,,Nu blijkt dat de nieuwe eigenaar Amvest het pand wil slopen voor nieuwbouw, gaan we er dan ook van uit dat de gemeente alles op alles zal zetten om het hotel als belangrijke kernkwaliteit te behouden voor de gemeente Renkum en de toekomstige generaties waar wethouder Heinrich over spreekt. Temeer gezien de 17.000 handtekeningen voor behoud die de stichting wist te verzamelen, de noodkreten van vele erfgoedorganisaties en zelfs een openbare oproep van de Britse ambassadeur aan de gemeente Renkum.''

Ook een uitgebreid onderzoek dat de Wageningen Universiteit vorig jaar uitvoerde naar de waarden van de landgoederen in Renkum laat de noodzaak tot behoud zien. Wolterink: ,,Hun pijnlijke conclusie luidde dat er al 'flink is geknaagd aan de cultuurhistorische en natuurlijke monumentaliteit in de gemeente Renkum als gevolg van het ontbreken van een samenhangende visie en dito uitvoering'.''

ZELF ACTIE Berichten zoals die van vorige week geven de stichting hoop op behoud van Dreyeroord. ,,Wel vragen we ons af hoeveel meer protest en burgerinitiatief er nodig is voordat de gemeente zelf actie gaat ondernemen om zijn zelfbenoemde kernkwaliteiten te beschermen voor de toekomst.''

Label:

Dreyeroord