• www.pixabay.com

Nieuwe duurzaamheidslening in Renkum op komst

RENKUM Er is een nieuwe duurzaamheidslening voor inwoners van Renkum op komst. Die moet inwoners van de gemeente Renkum mee mogelijkheden geven, onder meer ook om hun woning levensloopbestendig te maken. Alleen de gemeenteraad moet nog akkoord gaan. Indien de raad de nieuwe verordening vaststelt, treedt de lening op 30 mei in werking.

Woningeigenaren in gemeente Renkum maken veelvuldig gebruik van de duurzaamheidslening. Gemeente Renkum wil deze lening vernieuwen en verbreden en zoekt hiervoor de samenwerking met de provincie. Provincie Gelderland wil samen met de Gelderse gemeenten en de Stichting stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeente (SVn) een aantrekkelijke lening aanbieden aan particulieren woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen en toekomstbestendig maken.

LEVENSLOOPBESTENDIG De provincie stelt vijftig procent van de lening beschikbaar waardoor we twee keer zoveel aanvragen kunnen behandelen. ,,De lening biedt ook de mogelijkheid om energiemaatregelen te combineren met asbestsanering van daken of met het levensloopbestendig maken van de woning'', zegt wethouder Jasper Verstand. ,,Deze regeling is hiermee een uitbreiding van ons bestaande aanbod. Nieuw is dat deze lening nu ook voor mensen beschikbaar is die onvoldoende inkomen hebben om consumptief of hypothecair te kunnen lenen of te oud zijn hiervoor.''

,,Verduurzaming zit de woningeigenaren in onze gemeente tussen de oren. En ze willen graag blijven wonen in onze mooie gemeente. De huidige regeling is een groot succes maar kan beter. Ik verwacht met de nieuwe brede lening voor woningverbetering de komende tijd dan ook nog veel meer aanvragen."

MEERDERE DOELEINDEN De 'Toekomstbestendig wonen lening' kan voor meerdere doeleinden worden ingezet. Bijvoorbeeld om het energieverbruik in een bestaande particuliere woning te verminderen. Maar ook om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie te stimuleren. Daarnaast kan het ook gebruikt worden voor de sanering van asbestdaken en om woningen levensloopbestendig te maken.

Wethouder Joa Maouche vult aan: ,,Met het bieden van een laagdrempelige leenmogelijkheid faciliteren we onze inwoners bij het verduurzamen van woningen. Hier werken we samen met inwoners, bedrijven en instellingen aan via de Renkumse klimaattafels."

VERANDEREN De gemeente Renkum heeft momenteel meerdere stimuleringsleningen voor haar inwoners, namelijk de Duurzaamheidslening voor particuliere woningeigenaren, de Blijverslening en de stimuleringslening Verenigingen van Eigenaars woongebouwverbetering. De Duurzaamheidslening en Blijverslening worden stopgezet en worden vervangen door de nieuwe lening. Verenigingen van Eigenaars kunnen terecht bij de landelijke regeling, de VvE Energiebespaarlening.

Meer informatie is te vinden op www.svn.nl/nieuws en per 30 mei 2019 is de informatie ook te vinden op de website van de gemeente Renkum.