• Google Maps

Nieuw pand voor dierenambulance in Doorwerth

DOORWERTH De voormalige boerderij aan de Boersberg, vlakbij de W.A. Scholtenlaan, wordt omgetoverd tot het nieuwe onderkomen van Stichting Dierenambulance Nederrijn. Het door de raad goedgekeurde bestemmingsplan 'Boersberg 2, 2018' maakt dit mogelijk.

Feike Klomp

Tijdens de commissievergadering van half juni is deze al besproken, en tijdens de raadsvergadering van afgelopen woensdag werd hety besluit officieel bevestigd.

Het initiatief, dat al zeven jaar loopt, gaat verder dan alleen de verhuizing van de dierenambulance vanaf het Wilhelmina Sportpark. Het voorziet straks ook in een vogel- en wildopvang voor inheemse dieren die zichzelf in het wild niet meer kunnen redden.

TWEE DIENSTEN In het nieuwe centrum worden dus straks twee diensten gevestigd. Een vogel- en wildopvang en een centrale voor de dierenambulance. In de zomer van 2012 kreeg de gemeente een eerste brief van een aantal vrijwilligers van de dierenambulance Renkum met daarin de vraag hoe het college zou staan tegenover een faunaopvang op een perceel met opstallen van Staatsbosbeheer aan de Boersberg 2 in Doorwerth, zo staat vermeld in het raadsbesluit.

Het toenmalige college heeft toen mondeling aangegeven een bestemmingsplanwijziging te willen opstarten. Nu vele jaren later gaat het dan toch gebeuren. Tot voor kort zat hier nog anti-kraak in maar het pand staat nu een jaar leeg.

MUSEUM Ook waren er plannen om hier een museum te vestigen over de landschapsschilderkunst op de Veluwezoom, maar dit plan is nooit ten uitvoer gebracht, aldus het raadsvoorstel. Met het initiatief verandert de functie van het terrein (erf) met opstallen, dat eerst een museale bestemming had.

SLOOP De plannen zijn ingrijpend. Vanwege deze nieuwe functie zal de bestaande boerderij namelijk worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De nieuwbouw zal bestaan uit een, ecologisch en duurzaam, gebouw en een aantal buitenverblijven. De raadsleden zijn overwegend positief, zo bleek tijdens de eerder gehouden commissievergadering. Wel zijn er, zoals wel vaker bij nieuwe plannen in de gemeente Renkum, vragen over de afhandeling van het verkeer.

LANGE ADEM Wethouder Jasper Verstand maakt zich daar niet zo zorgen over, zo antwoordde hij op vragen van GemeenteBelangen hierover. Ook de VVD vindt dit een aandachtspunt, meldde Ton de Boer namens de liberalen. Vooral kijkend naar het uitrukken van de dierenambulance aan de Boersberg. Verstand: ,,Ik denk dat de verkeersaantrekkende werking mee zal vallen. Daarnaast lopen er, in samenspraak met de bedrijven aan de GroeneWaarden, de buurt en de provincie, acties om een extra afslag naar de N225 te realiseren. Daar wordt aan gewerkt. Een kwestie van lange adem, maar daar gaan we mee door."

Geld speelt voor de gemeente geen rol. Volgens Renkum hebben de initiatiefnemers een ruim budget om de bouw en de exploitatie van de faunaopvang te kunnen bekostigen. Ze hoeven hiervoor geen beroep te doen op de gemeente, aldus het raadsvoorstel.

KOSTEN Sterker, met de initiatiefnemers is een overeenkomst gesloten waarmee wordt gewaarborgd dat alle ambtelijke en externe kosten, die worden gemaakt voor de totstandkoming van het bestemmingsplan en de vaststellingsprocedure, voor rekening van de initiatienemers zijn. Dit geldt ook voor eventuele planschadeclaims, na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan.