• Archief BDU Media

Nieuw Integraal Veiligheidsplan voor Renkum

RENKUM Het Renkums college heeft het nieuw Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vastgesteld en vervangt daarmee de voorgaande die twee jaar geleden is verlopen. Dat maakte burgemeester Agnes Schaap vorige week bekend. Zij is verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.

Het Integraal Veiligheidsplan richt zich de komende vier jaar op zeven prioriteiten: personen met verward gedrag, huiselijk geweld/ouder- en kindermishandeling, veilige evenementen, overlastgevende jeugd, ondermijning, meer focus op 'intramurale' zorginstellingen, zoals Pro Persona of Pluryn en meer aandacht voor alcoholmatiging en aanpak van drugs. 

 

VEILIG Deze prio's zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Daar is samen met politie en andere betrokken veiligheidspartners over nagedacht. Het gaat om dieperliggende problemen in de samenleving in de gemeente Renkum. Ze sluiten beter aan op regionale en landelijke trends die overal zichtbaar zijn, zo stelt het college. Niet voor niets heet het plan dan ook: 'Samen voor een veilig en leefbaar Renkum'. De missie: De gemeente Renkum wil een veilige gemeente zijn waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en veilig voelen. Pro-actie, preventie, repressie en nazorg (veiligheidsketen) sluiten hier naadloos op aan, zo stellen de samenstellers van het plan. ,,We streven naar meer samenhang tussen veiligheid en zorg", benadrukt de burgemeester. 

 

INBRAKEN Wat direct opvalt is dat het speerpunt 'woninginbraken' niet in de prioriteitenlijst voorkomt. In 2013 had Renkum nog te maken met 172 woninginbraken maar daarna volgde een daling. Alleen in 2016 was er even een piek (140). Dit jaar zijn er (telling tot en met augustus) 'slechts' 61 woninginbraken geteld. En de laatste tijd speelt het fenomeen 'schuurinbraken' op. Schaap: ,,Laat er geen misverstand over bestaan. Woninginbraken heeft de aandacht van de politie, maar valt vanwege de algemene daling buiten de zeven prioriteiten."

 

VERNIELINGEN Een aantal cijfers uit het plan. Bijvoorbeeld de daling van vernielingen. Dat komt waarschijnlijk door toezicht via camera's en zichtbare en niet zichtbare politie-inzet. In 2013 telde Renkum 251 vernielingen, het jaar erop 289, maar dit jaar (telling augustus) gaat het nog om 99 vernielingen. Fietsendiefstal laat ook een dalende tendens zien.

 

OVELAST Jeugdoverlast laat een stijgende lijn zien. In 2013 waren er 73 meldingen, in 2016 zelfs 169. Maar dat wil niet per definitie zeggen dat de jeugdoverlast is toegenomen, benadrukken de opstellers van het rapport. Het komt waarschijnlijk ook door meer mutaties bij de politie zelf. De politie houdt het gerichter bij in de systemen. Bovendien is er een grotere bereidheid onder bewoners om overlast te melden. Kortom, jeugdoverlast staat niet voor niets op de prioriteitenlijst. Jeugdoverlast is van alle tijden, zo wordt gesteld. 

 

De prioriteiten worden verder uitgewerkt in een jaarlijks uitvoeringsplan.