• Stichting Behoud WO2 Erfgoed Gelderland

Nieuw bestemmingsplan voor voormalig hotel Dreyeroord

RENKUM Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een nieuw bestemmingsplan voor het voormalige hotel Dreyeroord. De bestemming van het perceel wijzigt van horeca naar maatschappelijk. Hierdoor kan Het Gastenhuis er komen, een kleinschalig zorgconcept voor mensen met dementie.

In juni presenteerde Het Gastenhuis zich al aan de buurt, waar het een warme ontvangst kreeg. Ook de nieuwbouwplannen werden door de buurt overwegend positief ontvangen. Eerder werden er bezwaren geuit tegen de sloop van het oude gebouw, het zou het (oorlogs)verleden van het pand geen recht doen. Dit leidde tot ruim 20.000 handtekeningen uit binnen- en buitenland tegen de sloop. Na extern onderzoek bleek sloop van het huidige pand echter onvermijdelijk. Besloten is daarom om het oude pand te slopen en herbouwen in de stijl van de jaren dertig van de vorige eeuw.

IN ERE HOUDEN Om het verleden van het pand in ere te houden, wil Het Gastenhuis het nieuwe pand ook de naam Dreyeroord geven. Daarnaast krijgt het gedenkteken van het oude pand een prominente plek op het terrein en wordt het gebouw tijdens de jaarlijkse Airborne herdenking opengesteld voor veteranen en hun familie. Daarnaast wordt de woonkamer van Het Gastenhuis ingericht met schilderijen en foto's die gemaakt zijn in de oorlogsjaren op deze plek of in de omgeving.

De raad bepreekt het voorstel op 27 september aanstaande in haar vergadering.

Label:

Dreyeroord