• Karin Oppelland

Netwerken in het kwadraat met Foodvalley

WAGENINGEN 150 professionals en honderden mbo-studenten van ROC A12 Technova en Aeres MBO hebben elkaar  gisteren ontmoet tijdens de Bigday in regio FoodValley. Ze gingen met elkaar in gesprek voor maximale kansen straks op de arbeidsmarkt. Voorafgaand leerden de studenten netwerken en het belang daarvan. Gisteren volgden ze workshops, zochten ze kansen in elkaars netwerk en bezochten zij werkgevers voor een netwerkgesprek. Vele werkgevers openden hun deuren voor de studenten en ontvingen het predicaatbord 'Fantastisch FoodValley bedrijf voor jongeren' dat tot genoeg gespreksstof zal leiden.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW VeluweVallei heeft het project van meet af aan omarmd. Herald Immink: ,,Het bedrijfsleven krijgt de kans om heel gericht en in een kort tijdsbestek kennis te maken met het MBO. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! En op Bigday komt die toekomst letterlijk even binnen bij heel veel bedrijven in de regio om een netwerkgesprek te voeren.''

Alle gemeenten in de regio FoodValley werkten samen in dit project met opleiders en werkgeversorganisaties. Nog niet voor alle studenten is netwerken een vanzelfsprekendheid. Studente Femke Rops verteld: ',,Er is echt nog een afstand tussen het bedrijfsleven en de studenten. Mooi dat Bigday een zetje geeft en ons helpt. De stap wordt zo veel kleiner. Niet alleen van ons naar het bedrijfsleven maar ook andersom. Mooi om de handen ineen te slaan.''