• Roelofsgroep.nl

Nauwere samenwerking WUR en gemeente Wageningen

WAGENINGEN De gemeente Wageningen en Wageningen University & Research gaan structureel samenwerken. Om dat te bekrachtigen hebben burgemeester Geert van Rumund en Rens Buchwaldt, RvB Wageningen University and Research bij Thuis Wageningen de intentieovereenkomst 'Stadsagenda' ondertekend.

Hierin staat beschreven op welk thema's wordt samengewerkt, wanneer en hoe. Deze thema's zijn: Klimaatneutraal 2030, Voedsel en Gezondheid en Natuur en Landschap. De herbestemming van de Aula biedt aanvullende mogelijkheden om deze Stadsagenda te ondersteunen.

De gemeente en WUR zijn al meer dan een eeuw met elkaar verweven en verbonden. Nu WUR een sterke groei beleeft en steeds meer impact heeft op de samenleving, voelen de gemeente en WUR de noodzaak intensiever samen te werken in en aan de stad.

KENNIS BENUTTEN Burgemeester Geert van Rumund: ,,Via de samenwerking kunnen we nog beter werken aan onze identiteit als 'City of Life Sciences' en de aanwezige kennis benutten voor de opgaven in de stad, zodat onze eigen inwoners ook baat hebben bij de kennis binnen WUR. Samenwerking is bij uitstek het middel om de band tussen inwoners, studenten, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokkenen levend te houden. Het benutten van ieders kwaliteit zorgt voor begrip, waardering, vertrouwen en verbondenheid. Dat maakt de stad tot wat zij is, bevordert de leefbaarheid, en is een goede basis voor innovatie, met een impact die verder gaat dan onze gemeentegrenzen."

,,In het moderne onderwijs en onderzoek zie je steeds vaker dat onderzoekers en studenten de ivoren toren verlaten en samen met organisaties en groepen in de samenleving aan de slag gaan'', vervolgt Rens Buchwaldt. ,,We werkten al op tal van plaatsen heel goed samen met gemeenten en wonderlijk genoeg nog nauwelijks in Wageningen. Daar willen we met de Stadsagenda verandering in brengen. Allebei de partijen kunnen hiervan profiteren. Ik verwacht er veel van.''