Namens de kerken: Over water lopen?

Sommige bijbelverhalen geven te denken: Jezus die over het water liep. Petrus die zelfs uitgenodigd wordt om over het meer naar hem toe te lopen. Voor sommige mensen een reden om afstand te nemen van het christelijk geloof. Sprookjes, zeggen ze. Maar diezelfde mensen kennen nog wel het liedje 'Suzanne', oorspronkelijk van Leonard Cohen, maar in het Nederlands gezongen door Herman van Veen. Het lied zegt: 'Jezus was een visser die het water zo vertrouwde dat hij zomaar over zee liep. Hij zei: 'Als mensen blijven geloven, kan de zwaarste steen niet zinken'.' En niemand vraagt zich bij zo'n liedje af: Hoe kan het dat de zwaarste steen niet zinkt? We begrijpen de diepere zin. Die komt vooral tot uiting in de laatste woorden van het couplet: 'Maar je moet hem wel vertrouwen,want hij houdt al jouw gedachten in zijn hand.' Zoals je dat liedje opvat, zo zou je ook naar bijbelwoorden moeten luisteren. Ze gaan over toen, maar zijn geschreven voor later, ook voor ons. In het bijbelverhaal pakt Jezus Petrus die toch in het water is weggezakt beet en vraagt hem: 'waarom was je vertrouwen zo klein'? (Letterlijk: 'kleingelovige', Mattheüs 14:31). Het is een bemoediging en een uitdaging voor ons om ook te vertrouwen dat er grond is die je zal dragen ook al zijn de golven in je leven zo heftig. Over zulke dingen gaat het in de Bijbel en in ons leven.

Namens de kerken in de gemeente Renkum

Oebele van der Veen

predikant Protestantse Gemeente

Oosterbeek-Wolfheze