Movie W kan in pand blijven

WAGENINGEN Het college van b. en w. heeft besloten om het pand waarin Movie W is gehuisvest over te nemen. Dit betekent dat de gemeente de nieuwe verhuurder van Movie W wordt. Wethouder de Brito: ,,Ik ben blij dat we bij Movie W de onzekerheid hebben kunnen wegnemen over de vraag of zij wel in het pand gehuisvest kunnen blijven, en dat zij nu kunnen blijven."

Het pand aan de Wilhelminaweg 3a is eigendom van 't Venster. 't Venster verhuurde het pand aan filmhuis Movie W. Door het faillissement van 't Venster ontstond een onzekere situatie over het pand en voor Movie W. De gemeente en de curator die is benoemd in het faillissement van 't Venster hebben de afgelopen maanden overleg met elkaar gevoerd over de aankoop van het pand door de gemeente. De gemeente en de curator hebben overeenstemming bereikt over de voorwaarden waaronder die overdracht plaatsvindt. De overdracht vindt per 1 oktober plaats. Vanaf dat moment gaat de huurovereenkomst met Movie W over op de gemeente. Die huurovereenkomst wordt onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

Wethouder Gudden: ,,Door aankoop houdt de gemeente grip op toekomstige ontwikkelingen binnen deze locatie." De gemeente is namelijk ook eigenaar van de omliggende panden aan de Wilhelminaweg 1 en 3. ,,Concrete plannen zijn er nog niet met deze panden, maar mocht dat aan de orde zijn, dan zal een eventuele herhuisvesting van Movie W in onderling overleg met hen gaan", aldus Lara de Brito.