• Foto’s: (L) Collectie Oud Wageningen en (R) Frits Huijbers

Monumentale theekoepel in de verkoop

WAGENINGEN Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de monumentale theekoepel in Wageningen te gaan verkopen. De theekoepel is vanaf 1989 in bezit van de gemeente en is een rijksmonument wat dateert uit de achttiende eeuw. Het gebouw staat tegen de zuidelijke stadsmuur als onderdeel van de historische vestingswerken. 

,,Bij de verkoop van gebouwen werken we altijd marktconform en transparant. Besluitvorming over verkoop is altijd openbaar. Dit betekent dat iedereen die belangstelling heeft of al eerder belangstelling heeft getoond de gelegenheid krijgt om een bieding uit te brengen op de theekoepel. Voor ons is de lange termijn visie van de nieuwe eigenaar op het beheer en een duurzame exploitatie minstens zo belangrijk als de eenmalige verkoopopbrengst. Wij nodigen daarom iedereen uit om mee te doen. Aan de openbare verkoop wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo mag het nieuwe gebruik geen overlast opleveren voor de directe omgeving en vragen we van de nieuwe eigenaar om de buurt goed mee te nemen in de plannen. Deze voorwaarden worden vastgelegd in verkoopdocumenten die in het eerste kwartaal van 2019 worden vastgesteld. Aansluitend start de verkoopprocedure die voor het eind van 2019 is afgerond. Ik heb het volste vertrouwen dat wij een nieuwe eigenaar vinden aan wie we het beheer en de exploitatie van de theekoepel met een gerust hart kunnen overdragen", aldus wethouder Gudden.