• Foto: Gemeente Wageningen

Mogelijk verkeershinder Nijenoord Allee (update)

WAGENINGEN Weggebruikers op de Nijenoord Allee en Mansholtlaan zullen van maandag 17 tot en met woensdag 19 augustus mogelijk enige hinder ondervinden. Deze dagen worden er namelijk boringen verricht in het asfalt. De rijbanen worden niet afgesloten; het verkeer wordt geregeld door verkeersregelaars. Tijdens de werkzaamheden mag er maximaal 30 kilometer per uur worden gereden.

Dit najaar wordt het ontwerp gepresenteerd voor de kruising Churchillweg-Bornsesteeg met de Nijenoord Allee. Hier komt een rotonde voor fietsers en bestemmingsverkeer, met een onderdoorgang voor het doorgaande verkeer op de Nijenoord Allee. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is het nodig om te weten hoe de grond onder het asfalt is samengesteld. Dit onderzoek wordt meteen ook gedaan op andere delen van de Nijenoord Allee en op de Mansholtlaan. Deze wegen worden mogelijk in de toekomst aangepast.

Door nu alvast de boringen te verrichten, bespaart de gemeente tijd en geld. Het besluit om deze wegen daadwerkelijk aan te passen, moet nog genomen worden en hangt mede af van de provincie Gelderland. Na de zomer volgt hierover meer informatie.

De boringen worden in opdracht van de gemeente Wageningen uitgevoerd door Mos Grondmechanica met de volgende planning:

-Maandag 17 augustus vanaf de Churchillweg tot aan de kruising in de richting van de Mansholtlaan (09.00 uur tot 12.00 uur) en 's middags vanaf kruising Mansholtlaan in de richting van de Churchillweg (12.00 uur tot 15.00 uur)

-Dinsdag 18 augustus vanaf de Dijkgraaf in de richting van de Mansholtlaan.

-Woensdag 19 augustus vanaf de Mansholtlaan tot aan de Dijkgraaf.

Uiteraard is de duur van de uitvoering afhankelijk van het weer.