MKB-enquête: Renkum werkt aan een goed ondernemersklimaat

RENKUM De gemeente Renkum heeft opnieuw meegedaan aan de tweejaarlijkse enquête van MKB Nederland. Met deze enquête wordt onderzoek gedaan naar het ondernemersklimaat in gemeenten.

Alle ondernemers die gevestigd zijn in de gemeente Renkum (3.164) zijn aangeschreven met de vraag deel te nemen aan het onderzoek. In totaal hebben 163 ondernemers de enquête ingevuld. Het responspercentage is daarmee 5,2 procent. Hiermee zit de gemeente Renkum iets onder het landelijk gemiddelde.

Waar de gemeente goed op wordt beoordeeld zijn onder andere de betrouwbaarheid, deskundigheid, vriendelijkheid en beleefdheid. Ook geven ondernemers aan dat de bereidheid van de gemeente om mee te denken groot is. Er zijn ook verbeterpunten, zoals het proactief onder de aandacht brengen van relevante voorzieningen en beleid voor ondernemers. Ook de communicatie met ondernemers is een verbeterpunt. Zo is de bedrijvencontactpersoon nog onvoldoende bekend bij ondernemers.

Wethouder Jasper Verstand: ,,Wij koesteren de ondernemers die al in onze gemeente ondernemen en zoeken nadrukkelijk de samenwerking. Daarnaast willen wij het voor ondernemers zo aantrekkelijk mogelijk maken om zich in de gemeente te vestigen. De enquête geeft goede aanknopingspunten om zaken verder te verbeteren, maar laat ook zien dat we op de goede weg zijn."

Afgelopen jaar is de gemeente al aan de slag gegaan met het verder verbeteren van de relatie met het gevestigde bedrijfsleven. Zo is er een winkelvisie voor Renkum centrum opgesteld en wordt in het najaar gestart met de winkelvisie voor Oosterbeek. Beiden in nauwe samenwerking met de ondernemers en andere belanghebbenden. De bedrijventerreinen in de gemeente zijn of worden fors opgeknapt. Ook in nauwe samenwerking met de ondernemers. Daarnaast worden veel werkbezoeken afgelegd en is er in juni een bedrijvenbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst gaat de gemeente Renkum vanaf nu jaarlijks organiseren. Ook is er op de website van de gemeente al een deel speciaal voor ondernemers ingericht. Daar vinden zij allerlei informatie die voor hen handig is om te weten.

De resultaten zijn te lezen op www.renkum.nl.