• Een overvolle kantine van voetbalvereniging Ona '53.

    Marleen Cobben

Mensen Noordwest zeggen 'nee' tegen Campusroute

WAGENINGEN Zo'n 230 bewoners kwamen woensdag naar het ONA-clubgebouw voor de informatiebijeenkomst van de Bewonersvereniging Noordwest over de door de provincie gewenste Campusroute. Er werd massaal 'nee' gezegd.

Enkele werkgroepen bereiden volgende stappen voor, waarvan o.a. op de website van Wageningen Goed Op Weg verslag wordt gedaan. (https://wageningengoedopweg.nl)

Tegenstanders van het Rondje Campus (Campusroute) die actief betrokken willen zijn bij de activiteiten die worden ontwikkeld, kunnen zich via die website aanmelden voor de mailinglijst.

De provinciale Notitie en Reikwijdte op detailniveau ligt vanaf 15 maart ter inzage bij de provincie en het gemeentehuis. Het is ook online in te zien op de provinciale website. (https://www.gelderland.nl/beterbereikbaarwageningencampusroute.html). Zienswijzen kunnen tot en met 25 april bij de provincie worden ingediend. Op woensdag 4 april, van 19.00 tot 21.00 uur, organiseert de provincie een informatiebijeenkomst in het stadhuis van Wageningen.