• Nieuwjaarsreceptie 2018 in het gemeentehuis te Oosterbeek.
    Toespraak burgemeester Agnes Schaap.

    berrydereusfotografie.nl

'Meer verbinding tussen inwoners en gemeente'

OOSTERBEEK Als het aan burgemeester Agnes Schaap ligt zoeken inwoners en de gemeentelijke organisatie nog meer de verbinding met elkaar. ,,Wij moeten het samen doen. Samen met inwoners op basis van wederkerigheid, samenwerken met de mensen in onze zes dorpskernen, maar wel met behoud van ieders eigen identiteit." Tijdens haar eerste nieuwjaarstoespraak vestigde Schaap de aandacht op de inwoner zelf. ,,Ik sta hier wel een beetje met knikkende knieën", zei ze grappend.

Feike Klomp

Schaap blikte in de Oosterbeekse raadzaal vooruit op nieuwe ontwikkelingen en waar volgens haar vooral de energie in gestoken moet worden in 2018: ,,Wij hebben op 1 januari 97 nieuwe medewerkers verwelkomd. Dit zijn medewerkers die wonen in onze gemeente en die in dienst waren van de sociale werkvoorziening Permar, die per 1 januari ophield te bestaan. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor iedereen die kan werken, maar die daarbij ondersteuning nodig heeft. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich welkom voelt in onze organisatie."

STEM Ze ging ook verder in op de rol en betrokkenheid van de inwoners: ,,Een ander digitaal communicatiemiddel wordt het inwonerpanel. De gemeenteraad én het college van b en w willen inwoners een stem geven en meer direct betrekken bij en consulteren over gemeentelijk beleid. Op een manier die laagdrempelig en snel is en aansluit bij het digitale tijdperk waarin wij leven. De invoering van een digitaal inwonerpanel draagt bij aan bewustwording, afstemming en kennisdeling, waardoor inwonerparticipatie een stevige plek krijgt."

VEILIGHEID Een veilige woonomgeving is en blijft een ander speerpunt, als het aan de burgermoeder ligt: ,,In mijn terugblik op vorig jaar meldde ik al dat we moeten blijven zorgen voor een veilige woonomgeving. Een veilig en leefbaar Renkum is essentieel voor al onze inwoners, bedrijven of wie ook maar verblijft in onze mooie gemeente. Het organiseren van veiligheid op lokaal niveau is bijzonder complex en is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom hebben we een Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Samenwerking met inwoners, ondernemers, politie, Openbaar Ministerie en het maatschappelijk middenveld staat hierin voorop. Daarbij wordt criminaliteit aangepakt en is er oog voor de relatie met zorgvraagstukken en wordt er actief ingezet op de leefbaarheid in onze gemeente."

STERK RENKUM En: ,,Op 1 februari starten we met het nieuwe informatie- en communicatieplatform Sterk Renkum. Sterk Renkum is van en voor inwoners en organisaties die elkaar helpen en samen nieuwe kansen creëren. Het is een vindplaats, voor iedereen, waar vraag en antwoord bij elkaar komen. Sterk Renkum is tot stand gekomen in samenwerking met inwoners, dorpsplatforms, adviesraden en Netwerkorganisatie Renkum voor Elkaar. Wederom een manier van verbinden die past in de huidige tijd."

Ze benadrukte ook nog dat het pas geopende MFC Doelum niet alleen een 'Renkums/Heelsums' feestje is: ,,Na 15 jaar discussie en voorbereiding is multifunctioneel centrum Doelum geopend. Het is een prachtig complex geworden, dat met recht een parel voor de gemeente genoemd mag worden. Maar wel een parel voor de hele gemeente, dus niet alleen voor de dorpen Renkum en Heelsum."

Wie weet vindt de nieuwjaarsreceptie van 2018 daarom dan wel, buiten de muren van het gemeentehuis, in het fonkelnieuwe MFC Doelum plaats. De tijd zal het leren.