• Christien Bartels

'Mantelzorgers vragen te weinig om hulp'

WAGENINGEN Mantelzorg Wageningen hield samen met Startpunt Wageningen vrijdagmiddag een informatiemarkt over respijtzorg, zorg gericht op de overbelaste mantelzorger. Veel mantelzorgers weten niet dat er ook voor hen zorg is. Coördinator Marjoke van Gelder van Mantelzorg Wageningen: „Met deze infomarkt willen we respijtzorg meer op de kaart zetten."

Verschillende betrokken partijen waren met hun diensten op de infomarkt te vinden. Zoals Vilente, Allerzorg en Hetvakantiebureau.nl. Van Gelder: „Door deze markt, ongedwongen en laagdrempelig, hopen we dat meer mantelzorgers de weg weten te vinden en hopen we duidelijk te hebben gemaakt wat mogelijkheden zijn. Er zijn veel manieren waardoor mantelzorgen makkelijker kan worden, zoals helpende vrijwilligers, een respijtweekend, het mantelzorgcafé, persoonlijke verzorging of dagopvang voor de persoon waar het om gaat."

VRAGEN In een voorbeeldverhaal met een ervaringsdeskundige, een Startpuntmedewerker, een Wmo-consulent van de gemeente en Marjoke van Gelder zelf werd gedurende de middag geschetst wat respijtzorg kan betekenen. 'Waar heb ik recht op, waar kan ik gebruik van maken, wat is er nodig en wat heb ik al geprobeerd' zijn vragen die in kaart werden gebracht. „Aangezien de druk al hoog ligt is het fijn als mantelzorgers niet alles zelf hoeven uit te zoeken. Het Startpunt is een goede ingang om vragen te stellen."

OVERSCHATTEN Ervaringsdeskundige Murjani Kusumobroto vertelde over de zorg van haar zieke moeder, waar ze in haar hoofd toch 24 uur per dag mee bezig was, ook al liet ze haar wel eens alleen. „Ondanks dat ze naar de dagopvang ging, was ik altijd zenuwachtig of ik zelf wel op tijd terug zou zijn. Je eist veel van jezelf als mantelzorger. Overschatten is menselijk."