• Bert Oostrik

'Maak postkantoor monument'

OOSTERBEEK De gemeente Renkum moet het voormalig postkantoor in Oosterbeek aanwijzen als gemeentelijk monument. Op deze wijze wordt de voorgenomen sloop van het pand voorkomen. Dat is een aanbeveling uit het memo 'Het Postkantoor en Plein 1946' dat onlangs door Oosterbekers Eduard Schoevaars en Matthieu Baijer is aangeboden aan burgemeester Schaap.

De huidige eigenaar heeft plannen om hier een groot seniorenappartementencomplex te bouwen. Een plan waarover bij omwonenden en winkeliers veel commotie is ontstaan. Het memo bestaat grotendeels uit archiefonderzoek en geeft een overzicht van het bestuurlijk handelen over de periode 1945 tot 2019. En dat is lang niet niet altijd goed verlopen, aldus het memo.

Schoevaars en Baijer vinden dat het bestemmingsplan niet moet worden gewijzigd. Dan is de aangekondigde appartementenbouw namelijk ook niet mogelijk. ,,Het is ook niet voor de eerste keer dat bouwplannen voor deze plek grote verontwaardiging bij de burger oproepen," melden de twee Oosterbekers. Ze wijzen onder meer op een eerder massaal protest dat plaatsvond in 2004.

Er is volgens de onderzoekers een sterke wens om te komen tot ,,een intiem dorpsplein in het centrum van Oosterbeek. Reeds in 1950 wordt gesproken over een groen plein en nadien komt de wens regelmatig naar voren. Helaas gericht tegen gemeentelijke dovemansoren."

De Oosterbekers stellen dat de realisatie van zo'n intiem plein tijd mag kosten en ,,in de komende decennia stap voor stap '' moet worden ontwikkeld. De opstellers menen dat de burgers intensief bij dit proces worden betrokken. Dan is er minder kans op bestuurlijke fouten zoals die volgens de opstellers tot nu toe zijn gemaakt. De opstellers van het memorandum zien een stelselmatige tegenwerking van diverse Colleges die de wens, om het postkantoor aan te wijzen als gemeentelijk monument, negeren. ,,Tussen 2003 en 2011 doen de toenmalige Colleges er namelijk alles aan om dit te verhinderen, inclusief vertragingstechnieken."

Schoevaars en Baijer concluderen dat ,,jarenlang willens en wetens in strijd met de wet en de eigen regelgeving" is gehandeld. Reden voor het tweetal om raad en College te verzoeken tot het houden van een raadsenquête. Tijdens een dergelijke enquête kunnen leden van de Colleges, medewerkers en derden onder ede gevraagd worden uitleg te geven.

Burgemeester Schaap heeft aangegeven het memo met het college verder onder de loep te nemen.