• De Utrechtseweg in Oosterbeek

    Feike Klomp Tekst

'Maak gebruik van de groene schouwburg'

RENKUM Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit, schetste onlangs in deze krant de situatie in het veranderende winkellandschap in Renkum, Wageningen en Ede.  Wat is de visie van de Renkumse politiek eigenlijk? Deze week (deel 2) geven het CDA, PvdA en de VVD hun mening. Hoe kijkt de Renkumse politiek naar leegstand, sluiting van ketens, ontwikkelingen in de dorpscentra en de toename van online kopen in de gemeente Renkum?

Feike Klomp

CDA Het CDA is altijd al voorstander geweest van sociale ontmoetingsplekken in een levendig dorpscentrum met goede winkelvoorzieningen, laat Peter van der Pas namens het CDA weten: ,,Door de verandering van het winkellandschap zal verregaande samenwerking met andere partijen noodzakelijk worden. De winkeliers zullen hierbij, samen met de gemeente, die verantwoordelijk is voor de openbare ruimte, en met maatschappelijke instellingen moeten zoeken naar geschikte en attractieve oplossingen die aansluiten bij de wensen van de consument. Zij moeten met elkaar een winkelhart creëren dat mensen uitnodigt om te komen winkelen. Dat moet uitdagend zijn, een belevenis worden waar winkelen en recreëren samengaan. Gelet op de ontwikkelingen in winkelbestand zijn wij geen voorstander van het toevoegen van extra winkel vierkante meters. Het beleid moet gericht zijn op het behouden en versterken van het bestaande aanbod. De gemeente kan door goede faciliteiten en ondersteuning aan dit alles positief bijdragen. Onderdeel daarvan is dat het parkeren gratis blijft en blauwe zones alleen ingezet worden als het strikt noodzakelijk is."

Daarnaast pleit het CDA voor het uitbuiten van 'de groene schouwburg'. ,,We wonen in een prachtige omgeving, die voor toeristen een verademing is, en de winkeliers veel kansen biedt. Voor ons is het dan ook belangrijk het toerisme en cultuur worden gestimuleerd, midden in de kernen. Dit samenwerkingsvoordeel kan winkelcentra attractief en gezellig maken. Hiervan profiteren de winkeliers. Een aantrekkelijk winkelaanbod is een samenspel tussen winkeliers, maatschappelijke instellingen, consumenten en overheid." Het internet ziet het CDA als een aanvullend middel wat niet meer weg te denken is."

PvdA Onder het motto 'de klok van 12 uur heeft geslagen' gaat fractievoorzitter Tom Erkens in op hoe zijn partij de ontwikkelingen ziet. ,,Dat de klok van 12 uur inmiddels heeft geslagen en het geen twee voor 12 meer is, zoals winkelgoeroe Cor  Molenaar stelt, is de afgelopen weken wel duidelijk geworden. Aan de lijst van faillissementen in de retail lijkt geen einde te komen.

Ook lokaal gaat het hard. Kijk maar eens in Oosterbeek en Renkum waar in versneld tempo winkels hun deuren sluiten. De 'schuld' van Internet? Van een veranderd koopgedrag? Van de economische stagnatie? Van niet samenwerkende  en weinig innovatieve retailers? Van een gebrek aan visie bij de gemeente Renkum die 'liever geld steekt in de zoveelste aanpak van de Wolfhezerweg?"

Tom Erkens vervolgt: ,,Het zal allemaal wel een rol spelen, maar is het niet slimmer om op te houden met het  zoeken naar de oorzaken en met beide benen op de grond  te gaan staan? De vraag is of een volwaardig en levendig  winkelcentrum voor Renkum en Oosterbeek anno 2016 een reële ambitie is. Voor mij is het antwoord op die vraag neen. Als het in de (tot voor kort) gerenommeerde winkelsteden Arnhem en Nijmegen al niet meer lukt, wat willen wij dan nog in Renkum en in Oosterbeek? Om over Heelsum en Doorwerth maar te zwijgen. Dat betekent niet dat ik het op zijn beloop wil laten en bij de pakken neer ga zitten.

Absoluut niet. Het betekent wel dat we met elkaar reële en haalbare doelstellingen voor onze centra moeten formuleren en aan het realiseren daarvan op zeer korte termijn met zijn allen moeten gaan werken. Nieuwe  onderzoeken zijn niet nodig. Een vernieuwde  centrumvisie wel. In Doorwerth wordt aan een centrumvisie gewerkt. Oosterbeek en Renkum moeten maar snel volgen."

 

VVD Ton de Boer: ,,De opmerkingen van Cor Molenaar kan je onderhand loslaten op elke gemeente in Nederland waar sprake is van een bestaand winkelbestand met (dreigende) leegstanden en daardoor niets nieuws. En om dan slechts enkele opmerkingen te maken hoe je winkelgebieden in de gemeente Renkum zou kunnen aanpassen, is te kort door de bocht. Dit wil overigens niet zeggen dat wij niet met hem van mening zijn dat er iets aan gedaan moet worden. Er is sprake van leegstand en een over het algemeen moeilijk functionerende detailhandel als gevolg van de marktomstandigheden. Dit mede als gevolg van de keuzes die de consument maakt en de intrede van internetwinkelen." De Boer wijst er wel op dat dit meer inhoudt dan pleintjes aankleden of een parkeerkelder bouwen. ,,Het begint inderdaad met het opstellen van een visie, gedragen door alle ondernemers en eigenaren van panden. Het initiatief ligt wat ons betreft bij de ondernemers, eigenaren en actieve winkeliersverenigingen zelf." Vervolgens 'loopt' de VVD-er door een aantal kernen. Voor Renkum verwijst hij naar de ontwikkelingen die inmiddels in gang zijn gezet, hoewel er nog werk aan de winkel is.

,,In Heelsum is sprake van alleen ondersteunende winkels. Op zich lijkt dit niet problematisch. Doorwerth:. ,,Je kunt stellen dat het winkelcentrum 'naar binnen gekeerd' is. Hoewel dat geen reden is voor structurele leegstand. Door de aanwezigheid van een tweetal supermarkten, een bakker, een slager en enkele aanvullende ondersteunende winkels heeft het de aantrekkelijkheid vergroot en daardoor trekt het over het algemeen veel klanten."

Voor Oosterbeek wijst de VVD op de langgerektheid en versnippering. De liberalen hopen dat het goed zou zijn dat een werkgroep bestaande uit ondernemers, eigenaren van winkelpanden en andere belanghebbenden het initiatief zouden nemen (zie Renkum en Doorwerth) om gezamenlijk met de gemeente in haar faciliterende rol een centrumplan te ontwikkelen.

 

In de volgende editie van HoogenLaag.nl sluiten RZS en GemeenteBelangen de serie af.