• Archief BDUmedia

Leningen om wooncomplexen levensloopbestendig te maken

WAGENINGEN De gemeente Wageningen gaat aan Verenigingen van Eigenaren (VvE's) een lening aanbieden om hun complexen levensloopbestendig(er) te maken. Dat is een lening die de gemeente verstrekt om het woongebouw zo aan te passen dat mensen er langer in kunnen blijven wonen als men ouder wordt. Het gaat om aanpassingen in de algemene ruimten van het woongebouw, bijvoorbeeld het aanbrengen van automatische deuropeners en oplaadpunten voor scootmobiels. Dit stelt alle bewoners van het appartementencomplex in staat om op eigen kracht langer zelfstandig te blijven functioneren.

Wethouder Han ter Maat: ,,Door de toenemende vergrijzing willen en moeten senioren langer zelfstandig thuis blijven wonen. Er ontstaat de komende jaren in Wageningen een tekort aan woningen voor senioren waar wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. Om ervoor te zorgen dat mensen langer in hun vertrouwde woning kunnen blijven wonen, starten we nu met een lening om de wooncomplexen levensloopbestendiger te maken. Met kleine aanpassingen kan je al veel meer comfort en gebruiksgemak bieden."

Wageningen gaat de komende jaren vergrijzen. Eerder al rekende de gemeente uit dat ze de komende vijftien jaar ongeveer 1.100 woningen tekort komt waarin wonen en zorg gecombineerd kunnen worden. ,,Die kunnen we niet allemaal nieuw bouwen. Een deel daarvan moet uit de bestaande woningvoorraad voortkomen, via het aanbrengen van noodzakelijke aanpassingen", aldus Han ter Maat.

In totaal trekt de gemeente 350.000 euro uit om de leningen te kunnen verstrekken. Per VvE gaat het om bedragen tussen de 2.500 en 75.000 euro. Het is een revolverend fonds, dat betekent dat de lening moet worden terugbetaald. Hierna kan de gemeente weer opnieuw leningen verstrekken aan andere aanvragers. Net als met de startersleningen worden de leningen straks beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN), die hier ervaring mee hebben.

POTJE GELD Het geld komt uit een potje waarin bestaande startersleningen worden afgelost. Dat zijn ook leningen van de gemeente, maar dan voor mensen die hun eerste koopwoning onvoldoende gefinancierd krijgen van de bank. Met deze leningenvorm gaat de gemeente stoppen. Reeds in de Woonvisie had de gemeente opgenomen dat de prijzen van koopwoningen sterk gedaald zijn de afgelopen jaren en de hypotheekrente momenteel historisch laag staat. Startersleningen zijn geen noodzakelijk instrument meer als destijds bij de invoering in 2006. Daarom besluit de gemeente Wageningen om de starterslening stop te zetten.

Het voorstel om deze leningen te gaan aanbieden en te stoppen met de startersleningen, moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd. Hierna gaat de gemeente, samen met SvN, een informatiebijeenkomst organiseren voor de VvE's.