Leerlingen Dorenweerd College onderzoeken 'moord'

DOORWERTH Leerlingen van het Dorenweerd College in Doorwerth trekken donderdag 16 november handschoenen en laboratoriumjas aan om een zogenaamde moord op het schoolplein te onderzoeken. Ze stuiten daarbij op verschillende stille getuigen en natuurlijk ook het slachtoffer.

Het gaat om twaalf jongeren die het talentuur Forensisch Onderzoek volgen. Vorige week volgden de betreffende Dorenweerdleerlingen al een introductieles. Donderdag onderzoeken ze vingerafdrukken, vergelijken DNA-materiaal op papier en bekijken andere zaken die kunnen helpen bij het oplossen van het misdrijf.

Forensisch Onderzoek is een van de vele achtweekse lesreeksen die het Dorenweerd College onder de noemer van talenturen aan leerlingen van 4 havo en vwo aanbiedt. Daarin krijgen ze de kans hun kennis en vaardigheden te verbreden en hun talenten te ontwikkelen. De jongeren kunnen ook kiezen voor bijvoorbeeld journalistiek, kunst of sterrenkunde, afhankelijk van de vakken die ze in hun profiel hebben. De onderzoekers van donderdag volgen in elk geval scheikunde en/of natuurkunde.

De 'crime scene' op het schoolplein wordt vormgegeven door technisch onderwijsassistent Lineke van Andel. Zij heeft een forensische opleiding gevolgd en richt de omgeving levensecht in met afzetlinten, hulzen en allerlei andere voorwerpen die bruikbare informatie kunnen bevatten. ,,We willen het op deze manier nog interessanter maken voor de leerlingen", zegt Van Andel.

De scholieren gaan in groepjes van drie personen het terrein op en mogen dan een voorwerp meenemen om dat later op de ochtend in het leslokaal te onderzoeken.