• Jan Boelens

Kruiswerk gemeente Renkum wil meer steunen

RENKUM De zon schijnt fel naar binnen bij de bibliotheek in Renkum. Een klein groepje mensen heeft zich in de bieb verzameld voor de presentatie van het boek 'De weg van de wederopbouw'. Harm Post, mede-auteur, vertelt enthousiast over het boek, dat onder andere gefinancierd is met geld van de Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum. Een stichting die graag nog meer projecten zou willen steunen.

Suzan van Loenen

,,Een prachtig boek dat de binnen- en buitenkant van de architectuur in Renkum laat zien", noemt Rietje Buntjer het boekwerk. Ze is voorzitter van de Stichting Steunfonds Kruiswerk Gemeente Renkum en blij met het boek waaraan zij geld hebben gegeven. Terwijl dit boek in eerste instantie niet voor subsidie in aanmerking kwam.

Rietje: ,,We willen bijdragen aan het welzijn van de burgerij in Renkum. Een boek dat niet iedereen kan betalen, valt daarbuiten." De oplossing kwam snel, door af te spreken dat elke bibliotheek in de gemeente een exemplaar zou krijgen. Nu is het boek voor alle inwoners van de gemeente Renkum beschikbaar.

De stichting houdt zich bezig met alles wat bijdraagt aan het welzijn in de gemeente. Vroeger was dit wel anders. ,,Het is allemaal begonnen bij de kruisverenigingen van vroeger", vertelt Rietje. Als dank ontvingen kruiswerkers vaak geld dat werd verzameld in een pot. Om dit geld goed te besteden werd een stichting opgericht om projecten en instanties in de gezondheidszorg te ondersteunen.

Maar met de komst van de AWBZ, werd het doel van de stichting overbodig. Een verjongd bestuur besloot daarop de doelstelling te verbreden. Niet alleen gezondheidszorg, maar ook andere zaken in het belang van welzijn konden, onder voorwaarden, rekenen op subsidie. Van het vernieuwen van een speeltuin tot het steunen van de plaatselijke harmonieën.

De pot van de stichting is tot nu toe nog steeds niet leeg. ,,Veel mensen weten niet van ons steunfonds", vertelt Rietje enigszins teleurgesteld. ,,Het blijft bij mond-tot-mondreclame en een vermelding in het gemeenteboekje." Maar er wordt hard gewerkt aan de bekendheid met o.a. een nieuwe website.

Harm Post vertelt tijdens zijn presentatie uitgebreid over de architectonische wederopbouw in de omgeving. ,,Steeds meer villa's uit die tijd worden gesloopt. Jonge mensen willen grotere woningen op de ruime kavels." Volgens Post gaat er een hoop verloren. Het boek vormt een blijvende herinnering aan de architectuur van de Delftse school, die terug te vinden is van Rhenen tot Arnhem.

Na de presentatie overhandigt Rietje Buntjes het boek trots aan de manager van de bibliotheek in Renkum. ,,Dit is wat we meer willen doen met de stichting." Het geld in de pot hoeft niet bewaard te blijven, maar moet juist goed besteed worden in de gemeente Renkum. ,,Met iets meer aandacht en bekendheid kunnen wij nog meer projecten steunen."