• Rindert Keestra

Kruiswegstaties van Jan Toorop in Bernulphuskerk

OOSTERBEEK In de Bernulphuskerk in Oosterbeek start in de week voor Pasen het evenement '100 jaar Kruiswegstaties', gewijd aan de bekende schilder Jan Toorop (1858-1928). Hij was een van de bekendste schilders uit de periode 1880-1910. Hij werd geboren in Poerworedjo in Nederlands Indië. Eerst schilderde hij impressionistisch, maar via het pointillisme ontwikkelde hij zich tot een symbolistisch schilder.

Maria Koster

Als portrettekenaar was hij zeer actief en hij ontwierp ook keramiek, boekbanden en reclameaffiches. In de laatste twintig jaar van zijn leven was hij sterk Rooms-katholiek geïnspireerd. Toorop was vader van Charley Toorop en opa van Edgar Fernhout. Hij was kosmopoliet, maar bleef tot zijn dood zijn Indische achtergrond trouw. In 1869 ging hij naar Leiden en studeerde hij in Delft aan de Polytechnische School en later aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam.

LINEAIR IDEALISME Met de bevriende schilder James Ensor reisde hij naar Parijs en naar Londen. Hij ontwikkelde zijn lineair idealisme in een religieus gerichte art nouveau stijl, waarmee hij de richting van het symbolisme insloeg. Hij maakte kennis met Miek Janssen, schilder en letterkundige. Zij stond model voor een aantal tekeningen van Toorop. Vaak logeerde hij in hotel Schoonoord en ontmoette er Oosterbekers die afgebeeld staan op de staties.

MEESTERWERKEN Mevrouw de Bruyn vroeg hem destijds of hij bereid was veertien staties te schilderen voor de Bernulphuskerk. In mei 1919 werden deze in het bijzijn van Toorop ingewijd. In kunsthistorisch opzicht mogen de staties gerekend worden tot absolute meesterwerken. Henk Brummer is voorzitter van de Toorop Commissie die zich bezighoudt met de voorbereidingen om de '100 jaar Kruiswegstaties' te gaan vieren.

Samen met Harrie Schoot is dit plan tot stand gekomen en zal met de hulp van vele parochianen worden uitgevoerd. Na de officiële opening in de week voor Pasen zijn er lezingen en wordt er een film vertoond en zijn er rondleidingen. Ook wordt er gewerkt aan een fraai boek. De activiteiten in dit Tooropjaar duren tot half november. Meer info op www.bernulphus.nl