• Het Koninklijk Huis
  • Het Koninklijk Huis
  • Het Koninklijk Huis

Koning voor werkbezoek naar Wageningen

WAGENINGEN Koning Willem-Alexander heeft donderdag een werkbezoek aan drie burgerinitiatieven in Wageningen gebracht, die zich kenmerken door duurzame en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. 

De Koning startte zijn bezoek bij de Stichting Mooi Binnenveld in het gelijknamige natuurgebied. De stichting is opgericht om de natuurontwikkeling in dit gebied tussen Wageningen, Bennekom, Ede, Veenendaal en Rhenen te stimuleren. Dit doet de stichting onder meer door aankoop en beheer van natuurgrond en het vergroten van de biodiversiteit.

SAMENWERKING De stichting werkt nauw samen met Staatsbosbeheer en de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld. Hierin zijn boeren uit de omgeving vertegenwoordigd. Inwoners worden via educatieve en recreatieve programma's gestimuleerd om mee te werken aan natuurontwikkeling en -beheer. Koning Willem-Alexander sprak met vertegenwoordigers van beide stichtingen en mensen uit de omgeving over het belang van dit initiatief en de onderlinge samenwerking.

WATERPOMP Aansluitend ging de koning op bezoek in de wijk Benedenbuurt. Daar sprak hij met buurtbewoners en leden van de Coöperatie Warmtenet Oost-Wageningen over de overstap van aardgas naar een alternatief duurzaam warmtenet. De coöperatie werkt aan een industriële waterpomp waar wijkbewoners hun huis op kunnen laten aansluiten.

PROEFTUINEN De Benedenbuurt is hiervoor ook een van de 27 proeftuinen van het programma Aardgasvrije Wijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Koning Willem-Alexander sprak onder meer met de initiatiefneemster, de heer Lelieveld, leden van de coöperatie en inwoners uit de wijk over de totstandkoming van dit project en de voorbeeldfunctie voor andere gemeenten.

STADSWOONKAMER Het bezoek aan Wageningen werd afgesloten bij de Stichting Thuis Wageningen. De zogenaamde stadswoonkamer van Thuis biedt een platform voor ideeën, initiatieven en talenten van inwoners en ondersteunt hen bij de uitwerking hiervan. Zo wordt via het project Foodsharing Wageningen overgebleven voedsel ingezameld dat mensen gratis kunnen afhalen bij de stadswoonkamer.

EENZAME OUDEREN Een ander project is vrijwilligersnetwerk Changemakers Wageningen. Hierin zetten jongeren zich in voor eenzame ouderen. De Koning sprak in de stadswoonkamer met medewerkers van de stichting en inwoners over de diverse initiatieven van het platform.