• Feike Klomp Tekst
  • Feike Klomp Tekst
  • Feike Klomp Tekst

Knotwilgen in de knel door bevers

HEELSUM Leden van de werkgroep landschapsonderhoud van het IVN zijn tijdelijk gestopt met het snoeien van knotwilgen rond stal Klein Vosdal in Heelsum. De reden: het hoge water, indirect veroorzaakt door nijvere bevers. Het water van de Heelsumse Beek staat een halve meter hoger dan normaal. Daardoor is het onmogelijk om te snoeien, met grote gevolgen voor de wilgen zelf. Vorige week vond er overleg plaats tussen betrokken partijen.

Feike Klomp

Tijdens dat het overleg waren aanwezig: Albert Smit (werkgroep IVN), Remco Nijssink (Stal Klein Vosdal), Frank Klinge (Staatsbosbeheer, beheerder Jufferswaard), Paul van Breukelen en Carina Otte namens Waterschap Vallei en Veluwe.

ACTIEVE BEVERS De problematiek is als eerste gemeld door de familie Nijssink van Klein Vosdal bij Waterschap Vallei en Veluwe. Zo kwam het balletje aan het rollen. Een paar dagen na dit overleg vertelt Smit in vogelvlucht wat er aan de hand is: ,,Het is een soort vicieuze cirkel. Klinge meldde dat er pakweg 24 bevers, een beschermde diersoort, actief zijn op de noordoever van de Nederrijn tussen Kasteel Doorwerth en de Wageningse haven. En zij bouwen burchten en dammen. Dat zorgt voor stijging van de Heelsumse Beek. Daardoor staan de wilgen deels in het water. Dat leidt er weer toe dat de landerijen drassig zijn en we het snoeisel niet kunnen afvoeren." Kortom, de driejaarlijkse knotbeurt is in het water gevallen. ,,Onze coördinator van IVN zal de melding 'formeel' ook verzorgen om de problematiek te onderstrepen."

GEVOLGEN Er is nog een probleem, benadrukt Smit: ,,Als de wilgen meer dan 40 dagen met hun voet in het water staan, overleven ze dat niet. Dat heeft verstrekkende gevolgen voor het landschap."

ASPECTEN Vier aspecten spelen hier een rol en hebben met elkaar te maken: de beschermde status van de bever, richtlijnen voor het te onderhouden waterpeil in de beek, Kader Richtlijn Water en de gevolgen van de hoge waterstand voor de wilgen en het landschap. 

REACTIE Waterschap Vallei en Veluwe erkent de problematiek. Beleidsmedewerker watersysteem/-kering Carina Otte over de ontstane situatie: ,,De situatie in Heelsum is de eerste waarbij onze waterschapstaak en een beschermde status van een diersoort elkaar in de weg zitten. Waterschap Vallei en Veluwe heeft nog geen vastgesteld beleid voor situaties als deze. We onderzoeken daarom nu de mogelijkheden van onze waterschapstaak afgezet tegen de beschermde beverstatus. De Unie van Waterschappen nam het initiatief voor een landelijk beverprotocol voor alle waterschappen, maar dit is nog niet opgesteld en vastgesteld door de betrokken overheden. Daar kunnen we niet op wachten." Waterschap Vallei en Veluwe blijft met de betrokken partijen in gesprek en verwacht deze maand duidelijkheid te geven.

 

Ondertussen onderzoekt het waterschap of er ontheffingsmogelijkheden op de Wet Natuurbescherming, om obstakels verantwoord te verwijderen, zijn.