• Fotografie Jan Boelens

Kerkhof Doorwerth wordt verlicht met kaarsen voor Allerzielen

DOORWERTH Nadat Math Somers twaalf jaar beheerder is geweest van het kerkhof in Doorwerth, wordt hij opgevolgd door Ignar Rip. Eerst was Ignar assistent en nu gaat hij het stokje overnemen. Op Allerzielen worden vele kerkhoven in het land verlicht en worden de overledenen herdacht. Het kerkhof wordt op dat moment de plek om alle overledenen te gedenken en ook degenen die er niet begraven zijn.

Maria Koster

Door het aansteken van een kaars is het een bijzondere herdenking. Ignar: „Op de Doorwerthse begraafplaats willen we deze Allerzielen, woensdag 2 november, starten met de traditie dat ook dit kerkhof op die avond verlicht is en dat iedereen welkom is zijn of haar overledenen hier te komen herdenken".

Allerzielen stamt uit de Benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de dertiende eeuw kreeg het de naam Allerzielen. In Mexico is het een feest-herdenkingsdag. Men gelooft dat de zielen van de kinderen op 1 november terugkeren en die van de volwassenen op 2 november. In deze periode worden graven schoongemaakt en versierd. De laatste jaren is in deze dagen de viering van Haloween overgewaaid uit Amerika. Bij de ingang van het kerkhof, aan het Van der Molenplein, tegenover de Rooms Katholieke kerk van Doorwerth, is het mogelijk die avond kaarsen te kopen. Wanneer er iemand herdacht wordt die niet op dit kerkhof is begraven zijn er verschillende plekken waar deze gedachteniskaarsen kunnen worden geplaatst, eventueel met een foto. Ignar beschouwt het kaarslicht in de donkerte van de nacht als symbool voor troost, hoop en leven, dat warmte geeft aan een hart met verdriet.

Kerkhof Doorwerth: woensdag 2 november vanaf 17.00 tot 20.00 uur. Om 19.00 uur is er een kerkdienst aan het van der Molenplein. De kerkgangers en het koor zullen na de dienst lopend naar het kerkhof gaan. Om 20.00 uur zal het 'In Paradisum' worden gezongen.