Kamernummer verdwijnt bij deel studentenkamers

WAGENINGEN Het huisnummer van ongeveer 4000 studenten wordt aangepast. Dit is het gevolg van een aanpassing in de uitvoering van de BAG-wet (Basisregistraties en Gebouwen). Tot op heden stond elke student afzonderlijk per kamer ingeschreven bij de gemeente. Dat gaat dit jaar veranderen, meldt de gemeente Wageningen.

Is een kamer niet functioneel zelfstandig (de kamer heeft geen eigen douche, toilet en kookgelegenheid), dan wordt deze administratief samengevoegd met de andere kamers op een gang. De gang krijgt vervolgens een gezamenlijk adres toegekend. Alle studenten zijn via een brief geïnformeerd over deze wijziging.

De adreswijziging heeft naar verwachting geen consequenties voor de studenten. Wageningen werkt nauw samen met de instanties zoals Idealis, PostNL en landelijke overheidsorganen zoals de Belasting- en Toeslagendienst om de impact voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken. De studenten hoeven alleen hun eigen contacten te informeren.

De gemeente heeft tot eind dit jaar de tijd om de wijziging in de kamernummering door te voeren.