• Foto: Feike Klomp/BDU

Jaarterugblik 3: 'Veranderend Renkum': een tussenstand

RENKUM - De gemeenteraadsverkiezingen zijn 19 maart. Als grote winnaar komt de D66 uit de bus. Nieuwelingen in de raad 'Renkum Zelfstandig' en 'Sociaal en Partij Renkumse Dorpen' behalen elk één zetel. Na vier weken overleg presenteert de nieuwe coalitie, bestaande uit de partijen D66, GroenLinks, VVD en GemeenteBelangen het coalitieakkoord. Ook de vier gekozen wethouders stellen zich dan voor.door Feike KlompDeze vier wethouders zijn Erik Heinrich (VVD), Wendy Ruwhof (GroenLinks), Jasper Verstand (D66) en Hermine van den Berg (GemeenteBelangen). Zijn de effecten van het coalitieakkoord 'Veranderend Renkum' zichtbaar, nu het nieuwe college een paar maanden regeert? De acht fracties blikken kort terug. Tom Erkens (PvdA): ,,Veranderend Renkum? Na een voor onze partij teleurstellende verkiezingsuitslag treedt er een nieuw college aan. Van de ene op de andere dag krijg je een andere rol in de raad. En dat is wennen. Hoe vul je die nieuwe rol in? We hebben gekozen voor de constructieve aanpak. Positief, maar kritisch. We merken dat die aanpak succesvol is. Als oppositiepartij kun je wel degelijk het verschil maken. Of Renkum de komende jaren echt gaat veranderen? We zien het nog wel."Marjolijn Pols (RZS): ,,Ik vind het motto 'Veranderend Renkum' niet zo goed gekozen. Renkum verandert echt niet zo veel. De omstandigheden, al dan niet opgelegd door wetgeving uit Den Haag, maken dat je je wel moet aanpassen. Dat is lastig voor de raad en het college. Voor RZS is een speerpunt dat Renkum de regie in eigen hand moet houden. B&W laat wat dat betreft nogal wat steken vallen en de raad pakt dat niet op. Van de beloofde transparantie uit het coalitieprogramma en 'geen achterkamertjespolitiek' komt niets terecht."Danielle Gerritsen (GB): ,,Wij denken met tevredenheid terug aan de verkiezingstijd. Het is mooi om tussen de inwoners te staan en te horen wat er leeft in onze dorpen. Wij blijven zichtbaar en zoeken ook in 2015 de verbinding, onder andere door Dorpscafés te organiseren met als motto 'Dorpspraat die er toe doet'. Met deze informatie gaan wij aan de slag. GB heeft dit jaar al meerdere successen behaald, zoals de Jongerenraad, behoud van de bibliotheek in het centrum van Renkum, kunstgras op De Bilderberg en ruimere openingstijden van Veentjesbrug."Coen van Dijk (D66): ,,Veranderen is moeilijk. Toch hebben we afgesproken dat we een 'Veranderend Renkum' willen. We willen een gemeente die initiatieven van inwoners stimuleert en serieus neemt. Een gemeente die openstaat voor ideeën. Dat vraagt om een cultuuromslag van ons allemaal: raad, college en ambtenaren. Onze uitdaging is dat voor elkaar te krijgen. Inhoudelijk vind ik dit jaar het vaststellen van het centrumplan Renkum een heel mooie mijlpaal. Een plan gemaakt door inwoners van Renkum, samen met de gemeente, waarvan de uitvoering op korte termijn gaat starten."Peter van der Pas (CDA: ,,Het nieuwe college is gestart met de ambitie om een open en transparante politiek te voeren, waarbij de inwoner en maatschappelijke organisaties centraal staan en meer verantwoordelijkheden krijgen. Dit vraagt een andere houding van de gemeente. Volgens ons gebeurt dit niet. Neem de collegekeuzes over bijvoorbeeld het WMO- en Jeugdzorgbeleid, de GelrePas en de locatie voor een bibliotheek in Renkum. Hier is geen gebruik gemaakt van de ervaring en mening van inwoners. Een gemiste kans en onze fractie zal in 2015 het college bij voortduring met de neus op de feiten drukken; maak waar wat je beloofd hebt."John Bartels (PRD): ,,In 2014 hebben wij achter de schermen veel hand- en spandiensten voor burgers en verenigingen verricht. Ook zijn gesprekken met anderen gevoerd ter voorbereiding van nieuwe voorstellen waar we aan werken. Concrete resultaten waarbij de Partij Renkumse Dorpen het initiatief nam, zijn bijvoorbeeld de verbetering van een fietspad door de Reyerscamp (Wolfheze), het realiseren van een Kiss & Ride voorziening bij de Beatrixschool (Renkum) en het in de vaart brengen van een voet- en fietsveer (Renkum). Deze worden allen in 2015 uitgevoerd."Ton de Boer (VVD): ,,Mensen denken soms dat de VVD niet sociaal is, terwijl sociale rechtvaardigheid juist een van de vijf kernwaarden van de VVD is. Een voorbeeld: doordat wij in Renkum netjes op uw centjes hebben gepast, is hier ruimte voor ondersteuning voor de groep tot 120 procent van het minimumloon (In Arnhem bijvoorbeeld slechts 110 procent). Ook als het gaat om hulp in het huishouden wordt daar in Arnhem het komende jaar keihard op bezuinigd, terwijl dit in Renkum grotendeels buiten schot blijft."Charlotte de Roo:,,GroenLinks is terug in B&W. Er gaat nu meer geld naar de minima. Kinderen van minima worden extra ondersteund. We laten die 2300 Renkumers niet in de kou staan. Er komt een volwaardige bibliotheek aan het Europaplein en het MFC 3B4 gaat door. Zo wordt Renkum weer leefbaar. Het bijenconvenant is ondertekend en het behoud van groen en biodiversiteit is in goede handen bij wethouder Wendy Ruwhof. Maatschappelijke instellingen lenen nu spotgoedkoop geld voor zonnepanelen en energiebesparing. Renkum verandert. Het wordt langzaam groener, socialer en meer klimaatneutraal."Wat ook past in 'Veranderend Renkum': Na 1 januari krijgt de gemeente een Jongerenraad. Eind november gaf de gemeenteraad het groene licht. De Jongerenraad gaat bestaan uit minimaal zeven en maximaal vijftien jongeren in de leeftijd van 14 tot 25 jaar.