• Stichting Landschapsbeheer Gelderland

Inwoners gezocht voor Zwerfafvalbrigade

RENKUM Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) wil een schoner landschap zonder zwerfafval. Daarvoor organiseerde SLG enkele weken geleden al een avond over een Zwerfafvalbrigade in Renkum. Maar ook in andere dorpen van de gemeente Renkum is de hulp nodig van inwoners. Daarom is er eveneens een informatieavond op dinsdag 31 oktober aanstaande om 19.30 uur in De Klipper, Generaal Urquhartlaan 1 in Oosterbeek. Daar wordt meer verteld over de nieuwe aanpak van zwerfafval. Iedereen uit Oosterbeek maar ook uit Wolfheze, Doorwerth en andere plaatsen in de omgeving is van harte welkom.

Zonder zwerfafval is het landschap nog veel mooier en dan kunnen we er allemaal echt van genieten. De nieuwe aanpak voor het opruimen van zwerfafval houdt in dat buurtbewoners een Zwerfafvalbrigade oprichten. De gemeente Renkum omarmt dit initiatief en stelt onder meer materiaal ter beschikking om het zwerfafval te kunnen opruimen. Op dit moment zijn er al enkele groepen en organisaties in de gemeente Renkum bezig met het opruimen van zwerfafval. In het vooroverleg met deze groepen waren er positieve reacties op het SLG project, dat gezien wordt als een waardevolle aanvulling op de overige initiatieven.

PRESENTATIE Tijdens de avond wordt een presentatie gegeven over landschap in de eigen omgeving. Er is aandacht voor het probleem van zwerfafval, dat het landschap ernstig ontsiert. Het nieuwe concept van zelfredzame Zwerfafvalbrigades wordt uitgebreid toegelicht, dé oplossing voor een schoner landschap. Het accent ligt hierbij op een positief en een gezamenlijk resultaat: het is leuk om samen met buurtgenoten zwerfafval op te ruimen, iedereen kan het initiatief nemen en u doet alleen mee als u zin en tijd heeft. Zo is er snel resultaat en wordt de eigen omgeving al gauw veel aantrekkelijker. Dat stimuleert anderen om ook aan de slag te gaan en zo ontstaat een zwaan-kleef-aan effect.

Kijk voor meer informatie op www.landschapsbeheergelderland.nl.