Inloopavond vervuild grondwater

WAGENINGEN Een inloopavond over een afvoerleiding voor het vervuilde grondwater in het gebied Ede-Wageningen wordt woensdag 19 april gehouden in het stadhuis, (Markt 22) en duurt van 18.00 tot 20.00 uur.

De afgelopen jaren hebben de gemeenten Ede en Wageningen, Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland voorbereidingen getroffen om kwetsbare wateren en natuur in uw omgeving te beschermen tegen vervuild grondwater. Dit vervuilde grondwater is afkomstig van het voormalige Enka-terrein in Ede dat jaren geleden is gesaneerd en omgevormd tot woongebied. Het gaat om water op grote diepte, tussen 20 en 40 meter onder het maaiveld.

RIETKAMPEN EN BINNENVELD De vervuiling bestaat uit sulfaat (een opgelost zout). Als daar niets aan gedaan wordt komt dit water terecht in de oostelijke vijvers in de wijk Rietkampen in Ede en in het natuurgebied het Binnenveld. Als het grondwater in de vijvers terecht komt, dan ontstaat er een slechte waterkwaliteit en mogelijk stankoverlast. In het Binnenveld komen bijzondere planten en dieren voor, die zeer gevoelig zijn voor sulfaat.

Schoonmaken van het water op de huidige locatie is financieel geen haalbare optie. Uit onderzoek is gebleken dat het afvoeren van dit water via een leiding richting de Nederrijn de meest optimale oplossing is. Sulfaat komt van nature in lage concentraties voor in het grondwater en in het Rijnwater. De concentraties zoals die nu voorkomen in genoemd gebied zijn onschadelijk voor de volksgezondheid. Door het diepe grondwater op te pompen en via een pijpleiding te lozen in de Nederrijn mengt het sulfaat zich met het rivierwater, waardoor de concentratie in de Rijn niet noemenswaardig zal stijgen. De maatregelen worden genomen in de wijken Maandereng en Rietkampen in Ede en een traject van Ede naar de Rijn, langs het Binnenveld.

Inloopavonden De provincie, gemeenten en het waterschap hebben de handen ineen geslagen om dit probleem aan te pakken. Zij starten dit jaar met de vergunningaanvraag en aanbesteding. In 2018 vindt de aanleg van de afvoerleiding plaats. Tijdens de inloopavond informeren de gemeente Ede en Wageningen belangstellenden over de maatregelen die zij willen treffen en beantwoorden vragen.

Er vindt ook een inloopbijeenkomst plaats in Ede: donderdag 20 april, van 18.00 tot 20.00 uur in De Reehorst, Bennekomseweg 24.