'Ik zou het kunnen zijn...'

OOSTERBEEK Hoewel de oorlog ver achter ons ligt, zijn de herinneringen aan die moeilijke septemberdagen niet uitgewist. Nieuwe generaties hebben de geschiedenis zich toegeëigend door hun intensieve contact met de veteranen. En ook wanneer je met oudere mensen van hier spreekt raak je diep onder de indruk. Stel je eens voor: Je moet bevallen terwijl de bommen om je heen neervallen en je wordt met een kruiwagen naar een schuilkelder gebracht. Of je zit op zondagmorgen nog in alle rust in de Oude Kerk en een paar uur barst het geweld los. Of je ziet ernstig gewonde soldaten liggen op straat en je hoort hun hulpgeroep, maar je kunt niets doen. En dan moet je het dorp verlaten en je weet niet wanneer je weer terug zult komen…

Het zijn herinneringen die we liever niet zouden hebben, maar tegelijk beseffen we allemaal dat het belangrijk is om ze niet te vergeten, maar om ze door te geven. De wil om te herdenken is namelijk ook de wil om te leren van de geschiedenis. Dat hoor ik, wanneer ik een oudere vrouw hoor zeggen: ,,Ik vind het zo erg om naar het journaal te kijken en te zien hoe hele gezinnen alles moeten achterlaten vanwege de oorlog. Ik heb zo met ze te doen. Ik weet nog zo goed hoe het was toen wij zelf moesten vluchten."

De herinnering aan haar eigen vluchtverhaal stelt haar in staat om zich te identificeren met de vluchtelingen in het Midden Oosten. Alsof ze zegt: ,,Die vrouw daar in die ellende, dat zou ik kunnen zijn."

Jezus voegt daar in de bijbel nog iets aan toe, iets wat ook ons verbindt met slachtoffers. In Matteus 25 zegt hij: ,,Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de minsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan." Want ,,Ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe."

De gezamenlijke kerken, Ds. Petra Doorn, PKN Oosterbeek-Wolfheze, petra.doorn@antenna.nl