• Idealis

Idealis gaat vijftig statushouders huisvesten

WAGENINGEN Net als alle andere gemeenten in Nederland heeft ook Wageningen de wettelijke taakstelling om statushouders van passende woonruimte te voorzien. Voorheen werd deze opgave alleen door de Woningstichting ingevuld. Echter, door de toegenomen aantallen asielzoekers met een verblijfsvergunning zal Idealis hier ook een bijdrage aan leveren. Idealis beschikt over circa 5.300 wooneenheden en zal verspreid over het jaar vijftig statushouders huisvesten. De afspraken tussen de gemeente en Idealis hierover zijn vastgelegd in een intentieovereenkomst die woensdag is getekend.

De huidige huurders van Idealis worden op diverse manieren betrokken bij de huisvesting van statushouders. Door overleg met de SFO (de huurdersorganisatie van Idealis), informatiebijeenkomsten en door actief met hen te communiceren. Idealis vindt het belangrijk dat, naast onze maatschappelijke doelstelling om mee te werken aan de huisvesting van statushouders, de huidige huurders begrijpen waarom Idealis deze keuze maakt.

PRETTIG WONEN ,,Prettig wonen staat voorop. De wooncomplexen van Idealis met voornamelijk kamers voor studenten en PhD'ers, onderscheiden zich van een normale corporatie, waardoor zorgvuldigheid en goed beheer nog belangrijker zijn. Daarnaast kiest Idealis voor spreiding van de statushouders binnen haar wooneenheden'', aldus Sylvie Deenen, directeur-bestuurder van Idealis. ,,Wij zijn blij dat wij voor het beheer samen gaan werken met De Woningstichting; zij hebben hier ervaring mee en kunnen ons hierbij helpen.''

Het huisvesten van statushouders heeft overigens geen gevolgen voor de instroom van nieuwe studenten. De verwachting is dat ook dit jaar de laatste Nederlandse eerstejaars student uiterlijk voor 1 mei wordt gehuisvest. Dit is de door Idealis gehanteerde streefdatum.

Fotobijschrift: De ondertekening van de intentieovereenkomst statushouders door Sylvie Deenen, directeur-bestuurder van Idealis (links op de foto) en Lara de Brito, wethouder Gemeente Wageningen.