• Gemeente

Huurders, de Woningstichting en gemeente sluiten prestatieafspraken

WAGENINGEN De nieuwe prestatieafspraken 2018 -2022 zijn ondertekend door huurders, de Woningstichting en gemeente Wageningen. Het zijn prestaties die ze in 2018 samen willen waarmaken, met een doorkijk naar de vier jaar daarna. De partijen tekenen er ook voor om de goede samenwerking van de afgelopen jaren voort te zetten. Hiermee willen ze samenhang in visie en tussen acties bereiken.

Wethouder Han ter Maat: ,,Ik ben blij met de afspraken die we samen gemaakt hebben. Ik ben vooral dankbaar voor de grote inzet die de vertegenwoordigers van de huurders weer geleverd hebben. Dankzij hun inzet komen de Woningstichting en de gemeente tot betere afspraken die aansluiten bij de behoeften van de huurders. Dat we dat belangrijk vinden, blijkt ook uit het onderzoek naar woonbehoeften dat we nu onder senioren uitvoeren. Ik hoop echt dat iedereen die als senior een enquêteformulier heeft gekregen, ook het formulier invult en terugstuurt. Want ik wil heel graag weten hoe senioren willen wonen. Hoe meer mensen reageren, hoe meer ik kan betekenen voor deze groep inwoners! Dan kan ik die wensen ook inbrengen in de gesprekken die ik nu al met ontwikkelaars voer en vervolgens ook volgend jaar in de nieuwe prestatieafspraken opnemen."

De gemeente Wageningen heeft in 2016 de Woonvisie "Samen Wonen 2016-2025" vastgesteld. De Woningstichting geeft jaarlijks met het bod op de Woonvisie aan wat zij gaat doen om deze woonvisie waar te maken. Samen met huurders is er een activiteitenoverzicht gemaakt voor 2018 en heeft de Woningstichting het bod uitgebracht. De prestatieafspraken tussen de Woningstichting, de huurders en de gemeente zijn onderverdeeld in drie thema's: Wonen & Gezondheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid & Leefbaarheid en duurzaamheid.