• Berrydereusfotografie.nl

'Hulpverlening in Wolfheze is een groot doolhof'

WOLFHEZE ,,De hulpverlening is een groot doolhof. Er is geen regie. Er zijn zoveel hulporganisaties, dit is  niet meer te volgen." Dorpsbelang Wolfheze hield afgelopen donderdag een thema-avond Naoberschap 2.0. De insteek: Er zijn talrijke initiatieven voor zorg en ondersteuning, zeker nu de participatiemaatschappij vorm krijgt, maar kun je die als inwoner wel makkelijk vinden? In Wolfheze is er twijfel.

Feike Klomp

Het sijpelt steeds meer de huiskamers binnen: wil je hulp of ondersteuning, kijk dan eerst naar hulp in de eigen omgeving. Lukt dit echt niet, zoek dan professionele hulp of ondersteuning. Om inzicht te geven in wat voor hulp er op dit eigenlijk is, gaf een aantal vertegenwoordigers tekst en uitleg. Een aantal aanwezigen maakt zich zorgen over het doolhof aan organisaties, zo bleek tijdens de avond.

 

DIGITAAL Mark Clarijs van WeHelpen trapt de avond af. ,,WeHelpen is een digitaal platform om praktische hulp te zoeken of te vinden. ,,Op dit moment zijn er 110 aanbieders, waarvan 5 in Wolfheze en 50 mensen die hulp zoeken." Het kan gaan over hele kleinschalige praktische dingen. ,,Stel, je zoekt iemand die boodschappen wil doen of je biedt zelf gezelschap aan. Gezelschap bieden of vragen is trouwens veruit de meest gebruikte 'zoekterm'." Een aantal aanwezigen vindt het jezelf moeten registreren een grote drempel, zo blijkt uit een aantal reacties, of misschien is het nog de onbekendheid.

 

HVE De volgende spreekster is Joke van de Repe. Zij vertegenwoordigt Stichting Hulpdienst voor Elkaar. ,,HVE bestaat eigenlijk al 35 jaar. Op dit moment werken we met 60 vrijwilligers. Er zijn maar liefst 1800 aanvragen voor allerlei soorten hulp. Van vervoer naar de tandarts, klusjes in en om het huis tot samen boodschappen doen."

Bij HVE staat vooral de telefoon als contactmiddel centraal. ,,Mensen kunnen bellen en de hulpvraag voorleggen."

 

EENZAAMHEID De volgende in de 'zorgrij' is ZorgserviceThuis uit Wolfheze. ZorgServiceThuis levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding aan huis in de gemeente Renkum. Ellen ten Cate: ,,Wij richten ons vooral op zorg aan het lichaam. Ons valt in de praktijk een aantal dingen op: er is schrijnend veel eenzaamheid en dit maakt mensen ziek en zielig. Verder weten mensen de weg niet. Het is een doolhof. Het is allemaal ingewikkelder geworden." Namens de WMO-Adviesraad deelde Francine Stevens in zekere zin die zorg: ,,Sinds de kanteling van de zorg is het Sociaal Loket van de gemeente Renkum het eerst aangewezen punt voor de zorgvraag. Dat loopt nog niet helemaal 100% en is zich aan het ontwikkelen. Toch is dit wel de eerst aangewezen plek om je vraag uit te zetten."

Wethouder Wendy Ruwhof namens het college over het 'doolhof': ,,Ik denk dat we juist blij moeten zijn dat er zoveel initiatieven zijn die elkaar aanvullen. Er is daardoor keus. Dat zie ik als positief."