• Foto: Berrry de Reus

Huisvesting zorgdoelgroepen Renkum in beeld

OOSTERBEEK In de gemeente Renkum is jaarlijks behoefte aan zo´n tien woningen voor bijzondere doelgroepen met een complexe zorgvraag. Voor het overige volstaat het huidige aanbod. Dat staat in de notitie Huisvesting zorgdoelgroepen. In de notitie staan de resultaten van het onderzoek naar de huisvesting van alle doelgroepen die onder de Wmo en Jeugdwet vallen, en die ook de effecten van de hervorming van de langdurige zorg ervaren.

,,We hebben gekeken waar de behoefte voor eigen inwoners zit", legt wethouder Hermine van den Berg uit. Als het aan Renkum ligt, voldoet deze op dit moment. De effecten van extramuralisering in de gehandicapten- en GGZ-sector in de gemeente Renkum zijn wat betreft aantallen beperkt. Extramuralisering is een duur woord voor: zorg bieden, bijvoorbeeld in een apart pand of eigen woning te vergelijken met een reguliere instelling. Steeds meer zie je een tendens dat ouderen bijvoorbeeld zelfstandig willen blijven wonen, maar wel intensieve zorg of verpleging nodig hebben. Tegelijkertijd wil Renkum met het onderzoek aantonen dat het niet zit te wachten op initiatieven met alleen maar zakelijke bedoelingen in panden kriskras door wijken en buurten. In de notitie is per doelgroep de stand van zaken beschreven. Mensen met een handicap. Daarvoor is er nog ruimte voor een kleinschalig wooninitiatief van pakweg 10 woningen.

Ook het Schild in Wolfheze heeft plannen voor acht tot twaalf aanleunwoningen voor extra zorg. In totaal zijn er in de gehandicaptensector plannen voor uitbreiding met 23 woningen, wonen met begeleiding en acht tot tien plaatsen zorg met verblijf. Andere doelgroepen: mensen met een GGZ-problematiek, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, jeugd. ,,We zijn in contact met woningcorporatie Vivare om te zorgen dat er ook voldoende geschikte huurwoningen voor deze bijzondere doelgroepen beschikbaar zijn", zo laat de wethouder nog weten.