• De Renkumse Dorpsstraat.

    Feike Klomp Tekst

'Het centrum is een plek voor ontmoeting'

RENKUM Onlangs schetste Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit, in deze krant de situatie in het veranderende winkellandschap in Renkum, Wageningen en Ede. Wat is de visie van de Renkumse politiek eigenlijk? GroenLinks, Partij Renkumse Dorpen en de D66 trappen dit tweeluik af. Hoe kijkt de Renkumse politiek naar leegstand, sluiting van ketens, ontwikkelingen in de dorpscentra en de toename van online kopen in de gemeente Renkum?

GROENLINKS Charlotte de Roo namens GroenLinks: ,,Bij een centrum denken we al heel snel vanuit ondernemers. Wat kunnen we doen om lege panden te vullen, mensen naar de winkelstraat te lokken en lokale bedrijven te ondersteunen in de strijd tegen de webshops? Het centrum van een dorp is een plek waar ontmoeting plaatsvindt en juist die ontmoeting is belangrijk voor de leefbaarheid van een dorp. Dat hoeven niet alleen winkels te zijn, maar het gaat ook om speelruimte, groen, sport, kunst en cultuur. In een kleinschalige omgeving is ook plek voor participatiebanen. Waarom zou een winkel in het centrum niet een woonhuis kunnen worden? Denk flexibel en benut kansen. Er ontstaan gemengde bedrijven, zoals een boekwinkel gecombineerd met een koffiezaak of een wasserette met vergaderplekken. Er blijft altijd plek voor ondernemers over die zich hebben gespecialiseerd of zich kwalitatief onderscheiden.'' GroenLinks ziet veel in een goede bereikbaarheid met de fiets. ,,Er komt positieve feedback van inwoners en ondernemers op de proef 'de fiets te gast' in het centrum van Renkum. Andere belangrijke punten: parkeergelegenheid, goede openbaar vervoersverbindingen en goede toegankelijkheid voor iedereen."

 

PRD Partij Renkumse Dorpen dan. John Bartels: ,,Geef zowel burgers als ondernemers meer inspraak. Het college van burgemeester en wethouders wil alleen maar faciliteren. Wij zien liever dat de gemeente een actief beleid voert, de aanjager is. Groeikansen liggen er op het gebied van zorgeconomie, recreatie en toerisme. Wij pleiten voor het instellen van een reserve vrijetijdseconomie om slagvaardig te kunnen opereren en het hebben van een leegstandverordening om eigenaren van winkelpanden wat aan de huurprijzen te laten doen. Als huurprijzen te hoog blijven, vallen bijvoorbeeld startende bedrijfjes af. Winkelgebieden zijn geen eigendom van ondernemers alleen. Hoe staat het met de mogelijkheid van inwoners en dorpsplatforms? Daarover lezen wij niets in de Notitie Economie. Verder wijzen wij op de trend van combinatiemogelijkheden, zoals die van winkelfunctie en horecafunctie. Maar ook die van detailhandel en werkplaats, bijvoorbeeld een repaircafé in een winkelstraat. Wij zijn overigens voor gratis parkeren, maar mocht onder het Raadhuisplein een parkeergarage komen dan is betaald parkeren daar logisch. Een blauwe schijf alleen als het niet op een andere manier verantwoord is."

D66 Coen van Dijk (D66): ,,Aantrekkelijke dorpskernen kunnen niet zonder een goede middenstand. Feit is wel dat ondernemers en gemeente moeten samenwerken. Wat ik mooi vind om te zien, is dat er in onze gemeente ondernemers zijn die de lessen van Cor Molenaar in praktijk brengen en constant bezig zijn om manieren te vinden om hun omzet op peil te houden: hoe onderscheid je je en hoe laat je de klant iets moois beleven in de winkel of daarbuiten? Leegstand of sluiting van winkels is moeilijk te voorkomen. Dat is de marktwerking nu eenmaal. De gemeente kan wel veel doen: pak het centrum van Renkum aan, verbeter verkeersroutes en bebording en verminder de regels. Leg verbanden met toerisme. Het Airborne Museum trekt veel publiek. Hoe krijg je die in het centrum? Hotelbezoekers idem dito."

Parkeren dan. ,,Wij zijn voorstander van gratis parkeren. Daarmee onderscheid je je. Vooral in Oosterbeek speelt dat een grote rol. Een blauwe schijf blijft wat ons betreft wel nodig. De beschikbare parkeercapaciteit is te klein om onbeperkt gratis parkeren toe te staan. We zijn voorstander van een zo compact mogelijke winkelkern. In Renkum is het centrum vrij lang. Het verbeteren van de winkelpuien kan nog beter. Kleiner maken van het centrum is lastig, want daar zitten nu wel winkels, maar hoe ga je daar dan mee om? Respect voor de zittende winkeliers is het uitgangspunt. Wat D66 betreft komt er extra geld om ook de nog resterende onderdelen van het centrumplan uit te voeren. In Heelsum en Doorwerth zijn centra voor de dagelijkse boodschappen. Dat constateert Cor Molenaar ook. De supermarkten spelen daarbij een belangrijke rol. Wij juichen voor wat betreft Doorwerth het lokale initiatief van inwoners om het centrum aan te pakken toe. In Oosterbeek is een slag geslagen door de Utrechtseweg te verbeteren. Prima plan. Nu is er een opgeknapte Utrechtseweg met veilige oversteekplaatsen. Terecht merkt Cor Molenaar op dat het Raadhuisplein een 'gat' is in het centrum. Nodig om veel auto's te kunnen parkeren, maar het is geen uitnodigend plein. Wij staan open voor een andere invulling van het plein met behoud van de parkeermogelijkheden. Ook zou het terrein geschikt moeten blijven voor evenementen. De D66 wil ook dat de inrichting van Plein 1946 in Oosterbeek tegelijk met de Weverstraat (aanpak wateroverlast) wordt opgepakt. Versterk verder het (herdenkings)toerisme. Wat D66 betreft neemt Renkum in de regio meer een voortrekkersrol om samen te bekijken hoe het herdenkingstoerisme verder versterkt kan worden. Het MKB is daarnaast een belangrijke economische motor in onze gemeente."

In een volgende editie geven andere Renkumse fracties hun visie.