• 010_69911

    MovieW
  • MovieW
  • TIMOTHY SPALL as BILL, CILLIAN MURPHY as TOM, EMILY MORTIMER as JINNY, and PATRICIA CLARKSON as APRIL.

    MovieW
  • MovieW
  • MovieW

Hallucinant karakterdrama in filmhuis Movie W

WAGENINGEN In filmhuis Movie W draaien tot en met dinsdag 27 fe­bru­ari vier films.

THE PARTY Bijtend scherpe kome­die over groep vrienden die hun ze­ker­heden weg zien vallen. Wrang, hilarisch portret van be­schaaf­de maar hypocriete persona­ges ge­speeld door topacteurs, een politiek sta­te­ment over een gebroken Enge­land. Wo 21, za 24, ma 26 20.30.

A CIAMBRA Energiek en realistisch opgroeidrama in het arme Calibrië, over de 14-jarige Pio die na ar­res­ta­tie van zijn vader voor moei­lij­ke keu­zes komt. Ontroerende, ruige ka­rak­ter- en situ­atie­schets met een prach­tige hoofdrol. Do 22 20.30.

YOU WERE NEVER REALLY HERE Kwetsbaar karak­ter­drama vermomd als misdaad­thriller over een getrau­ma­tiseerde oorlogs­veteraan die de dochter van een politicus moet be­vrijden en belandt in een web van geweld. Hallucinant, poëtisch en grimmig, met vervreem­dende sound­scapes. Vr 23, di 27 20.30.

THE MAN WITHOUT A PAST Mees­terlijke tragikomedie van Aki Kaurismäki, over een man de na een gewelddadige over­val in het zieken­huis belandt en zijn geheugen kwijt is. Stoïcijns en met hulp van een vriendin hervindt hij zijn levenskracht. Zo 25 20.30.

Meer info: moview.nl.